Κρήτη: Συνέδριο «Υπερ-επεξεργασία & Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων»

0
24

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Όποιος εργάζεται με το νερό γνωρίζει ότι, τα υγρά απόβλητα ή λύματα μπορεί να αποτελέσουν ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο,αλλά και μια σημαντική πιθανή απειλή.

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικός υδατικός πόρος και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων κυβικών μέτρων γλυκού νερού ή μπορεί να μολύνουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα υδάτων, αν διατεθούν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε έναν κόσμο, όπου η ζήτηση του νερού αυξάνεται συνεχώς, η απλουστευμένη αυτή διαπίστωση είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, ειδικότερα σε ξηρές και ημίξηρες περιοχές του πλανήτη, όπως ακριβώς είναι και αυτές που περιβάλλονται από τη Μεσόγειο.

Στόχος του WWPR 2012 Περιφερειακού Συνεδρίου, είναι να συγκεντρώσει, κάτω από την ίδια στέγη, όλους αυτούς των οποίων η έρευνα, η επιχείρηση ή η καθημερινή δραστηριότητα έχει σχέση με την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, ανεξάρτητα από το πού αυτό γίνεται και με ποιόν σκοπό.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ξενοδοχείου Galaxy Hotel (Δημοκρατίας 75), στο Ηράκλειο Κρήτης, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2012.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

• Νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού.
• Ιστορία της επαναχρησιμοποίησης νερού.
• Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: μεμβράνες και άλλες φυσικές μέθοδοι.
• Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: χημικοί μέθοδοι.
• Απολύμανση.
• Παθογόνοι μικροοργανισμοί στην τελική εκροή.
• Ρυπαντές στην τελική εκροή.
• Παθογόνοι μικροοργανισμοί: ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.
• Αναγέννηση παθογόνων μικροοργανισμών μετά την απολύμανση.
• Θέματα και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
• Κοινωνική προσέγγιση απέναντι στην επαναχρησιμοποίηση νερού.
• Επίδραση της επαναχρησιμοποίησης νερού σε εδάφη και καλλιέργειες.
• Η επαναχρησιμοποίηση νερού ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων.
• Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την υπερ-επεξεργασία των λυμάτων.
• Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση νερού.
• Επαναχρησιμοποίηση νερού σε μη γεωργικές δραστηριότητες.
• Επαναχρησιμοποίηση των μη αστικών λυμάτων.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού.
• Παραδείγματα εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης νερού: ευκαιρίες, προβλήματα και λύσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο του WWPR2012 θα πραγματοποιηθούν δύο ειδικές συνεδρίες (workshops), με τίτλο:

«Sewage Sludge Management: Problems and Solutions» (Διαχείριση Λάσπης Βιολογικών Καθαρισμών: Προβλήματα και Λύσεις). Αντικείμενο της ειδικής αυτής συνεδρίας θα είναι η παρουσίαση πρακτικών λύσεων σε θέματα διαχείρισης της λυματολάσπης.

«Desalination: New Trends and Technological Advances» (Αφαλάτωση: Νέες Τάσεις και Τεχνολογικά Επιτεύγματα). Αντικείμενο της ειδικής αυτής συνεδρίας θα είναι η αφαλάτωση με έμφαση την παραγωγή πόσιμου νερού.
Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εργασίες και για τις δύο αυτές ειδικές συνεδρίες που θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου.

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι η Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Project ΕL0030 και τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ.

econews

Σχόλια