Περιβαλλοντικός θόρυβος: πρόγραμμα αντιμετώπισης από το ΥΠΕΚΑ

0
21

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγής επεξεργάστηκε και σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, αποφάσισε τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των κριτηρίων συγκοινωνιακού θορύβου -που ισχύουν σχεδόν εδώ και 20 χρόνια- για τον οδικό θόρυβο. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε καθιέρωση νέων ορίων κοινοτικά εκσυγχρονισμένων δεικτών αξιολόγησης για τον οδικό, τον σιδηροδρομικό και τον αεροπορικό θόρυβο, ενώ προβαίνει σε υιοθέτηση για πρώτη φορά αυστηρότερων ορίων συγκοινωνιακού θορύβου για τη νυκτερινή περίοδο. Ως περιβαλλοντικός θόρυβος εννοείται ο θόρυβος περιβάλλοντος που στις ελληνικές αστικές συνθήκες προέρχεται κυρίως από τα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα. Το νομικό οπλοστάσιο του κράτους για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι δυστυχώς παλαιό και ξεπερασμένο.

Ήδη, ξεκίνησε η εφαρμογή μιας στρατηγικής χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49 για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Βάσει των αποτελεσμάτων των στρατηγικών χαρτών περιβαλλοντικού θορύβου θα επακολουθήσει για πρώτη φορά και για όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας εφαρμογή Σχεδίων Δράσεων δημιουργώντας νέα δεδομένα στην πολιτική ελέγχου και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιασθούν και προταθούν δράσεις και ρυθμίσεις δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή για εστιασμένη εφαρμογή πολιτικής ελέγχου και αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου σε τοπική κλίμακα.

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“O περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κριτηρίων συγκοινωνιακού θορύβου, που ισχύουν την τελευταία εικοσαετία. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα για ένα πιο ήσυχο περιβάλλον και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προσπαθεί να του το εξασφαλίσει”.

econews

Σχόλια