Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: έργα 70 εκ. ευρώ σε Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκρίθηκαν με απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω αποφάσεις, που αφορούν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, συνολικού προϋπολογισμού 70.046.661 ευρώ:

1.Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,11976 MW της εταιρείας ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Λούτσικο» του Δήμου Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 €

2.Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,497 MW της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ορχομενού, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.101.000 €

3.Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8 MW της εταιρείας FLASH ENERGY Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «Κρεβάτια» του Δήμου Κιλελέρ, ΠΕ Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 3.452.000 €

4.Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,771 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙΙ» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.908.721 €

5.Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,904 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί Ι» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 12.589.219 €

6.Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,771 MW της εταιρείας ΣΟΛΑΡ ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Αλχανί ΙΙ» του Δήμου Δομοκού, ΠΕ Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 3.901.721 €

7.Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «Κρέκεζα – Μουγγουλιός» του Δήμου Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.094.000 €

econews

Σχόλια