Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΑΠΘ

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη σημαντικότερη χρηματοδότηση του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι Πρυτανικές Αρχές για τη μετατροπή του στο πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα αποσπάσει η ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στο παράρτημα του Α.Π.Θ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης», με συνολικό προϋπολογισμό 5,334,265 ευρώ.

Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης αειφόρου κοινότητας στο παράρτημα της Θέρμης, το οποίο θα αποτελέσει ένα υποδειγματικό οικολογικό σύμπλεγμα, όπου θα επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο χώρο, η ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων που είναι υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις  που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

-Ενίσχυση της υπάρχουσας θερμομόνωσης του κελύφους των κτιρίων (τοιχοποιίες, φέροντα στοιχεία, δώματα) προκειμένου να καλύπτουν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ

Αντικατάσταση των υφισταμένων κουφωμάτων, που δε φέρουν πιστοποίηση της τιμής U, με σύγχρονα πιστοποιημένα κουφώματα χαμηλού U, τα οποία θα φέρουν υαλοπίνακες χαμηλού e και όπου απαιτείται και σκίαστρα αλουμινίου

Φύτευση δωμάτων εκτατικού τύπου

Αντικατάσταση των μεμονωμένων λεβητοστασίων με σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης περιοχής, που θα χρησιμοποιεί γεωθερμικές αντλίες νερού – νερού για ψύξη και θέρμανση

-Χρησιμοποίηση των θερμών νερών του υπεδάφους για την τροφοδοσία των αντλιών θερμότητας, καθώς στο campus υπάρχει γεωθερμική γεώτρηση, η οποία εξασφαλίζει παροχή νερού 100 m3/h θερμοκρασίας 23,5ο C, που με τις προαναφερθείσες αντλίες θερμότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του campus

-Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος SCADA του Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις του campus του παραρτήματος Θέρμης

-Αντικατάσταση των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού

-«Ex-post» ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάθεση της πρότασης συνεργάστηκαν περάν των καθηκόντων τους και χωρίς αμοιβή ειδικοί επιστήμονες, μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές του Α.Π.Θ., με τους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η απόφαση ένταξης της πράξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 30/1/2012.

econews

Σχόλια