Ο χάρτης των μεταλλαγμένων το 2011

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατά 8% αυξήθηκαν το 2011 οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας για τις Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας (ΙSAAA).

Οι βιοτεχνολογικές καλλιέργειες φυτεύτηκαν από 16,7 εκατομμύρια αγρότες σε 29 χώρες, ενώ το 2010 στις ίδιες χώρες οι αγρότες που ασχολούνταν με τέτοιου είδους καλλιέργειες ανέρχονταν σε 15,4 εκατομμύρια.

Δείτε τον χάρτη των μεταλλαγμένων.

econews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια