Φωτοβολταϊκά και βιοαέριο στη Θεσσαλία

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκρίθηκαν με απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, οι περιβαλλοντικοί όροι στα παρακάτω έργα:

1.Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος 3MW, ιδιοκτησίας της «ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθούν στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 312 κτηματικής περιφέρειας Πολυδαμείου, στο Δήμο Φαρσάλων, στο Ν. Λάρισας.

2.Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 2,00 MW της εταιρείας «SOLARFIN ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε. Ε.Π.Ε.» στη θέση «ΔΟΞΑΡΑ» Λιβαδίου, του Δήμου Ελασσόνας, στο Ν. Λάρισας.

3.Φωτοβολταικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 70 MW και ηλεκτρική διασύνδεση μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» του Δήμου Τυρνάβου, στο Ν. Λάρισας.

econews

Σχόλια