Αυθαίρετα: νέες διευκρινίσεις ΥΠΕΚΑ

1
93

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων απέστειλε το ΥΠΕΚΑ στις πολεοδομίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας tovima.gr, η εγκύκλιος αναλύει τη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να διαγράψει ένας πολίτης βεβαιωθέντα πρόστιμα για αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν, καθώς και τη διαδικασία για τη σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Παράλληλα, ενημερώνει για τον υπολογισμό των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών τα οποία δεν έχουν «τακτοποιηθεί».

Σχετικά με τις εκκρεμότητες παλαιότερων προστίμων, οι πολεοδομίες πρέπει να προβούν άμεσα στη διαδικασία ακύρωσης τυχόν βεβαιωθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες έχουν πλέον υπαχθεί στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία.

Ο πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τη σχετική βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού με συνημμένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία σύνδεσης των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο οργανισμό βεβαίωση του ΤΕΕ, με την οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή τουλάχιστον της α΄ δόσης του προστίμου, καθώς και αίτηση που περιγράφει με σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσμα.

Για όσα κτίρια έχουν ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τα δίκτυα, και περιλαμβάνουν αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές, προσκομίζεται η αίτηση και η βεβαίωση με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης (σε κλίματα 1 προς 100). Αν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωμένες πρέπει να προηγηθεί έκδοση εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης.

Σχετικά με τον υπολογισμό των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών τα οποία δεν έχουν «τακτοποιηθεί» οι πολεοδομίες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου για κάθε έτος διατήρησής του.

Για αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία η οποία δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου το ύψος των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερα από 500 ευρώ.

Στην περίπτωση μη αποπερατωμένου κτηρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης η συμβατική αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως πλήρως αποπερατωμένου.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Τά κτίσματα που βρίσκονται σε οικόπεδα εξ αδιαιρέτου ρυθμίζονται η πρέπει σε οποιαδήποτε ματαβολή να υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι

Comments are closed.