Θεσσαλονίκη: αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με τη συμμετοχή πολιτών

0
50

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Παρουσίαση της κοινής δράσης με τίτλο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός», που υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων, και της ΧΑΝΘ,  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στη συνεδρίαση της 1ης  Δημοτικής Κοινότητας.

Πρόκειται για τη διοργάνωση ενός εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού που  εντάσσεται στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης της ΧΑΝΘ «Είμαι Πολίτης και Όχι Απλά Κάτοικος» στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το ΑΠΘ – Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Κοινός στόχος της προσπάθειας είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού και διαλόγου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της πόλης μας.

Ο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός» θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:

– Στην πρώτη φάση περιλαμβάνεται η άμεση και ενεργός συμμετοχή των πολιτών και η αποτύπωση των επιθυμιών και αναγκών τους σχετικά με τον επανασχεδιασμό της οδού Λασσάνη. Επίσης περιλαμβάνει μια αποτίμηση από τους ίδιους τους πολίτες, της αστικής παρέμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης στην οδό Χρ. Σμύρνης.

– Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από ομάδα φοιτητών των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων των δύο παραπάνω δράσεων, που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τις σχεδιαστικές τους προτάσεις σε σχεδιαστικό εργαστήριο (workshop).

– Τέλος, στην τρίτη φάση, θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων σε δημόσια εκδήλωση.

Το σύνολο της δράσης του «Συμμετοχικού Σχεδιασμού» θα επιβλέψουν από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων Ανδρέας Κουράκης, από την πλευρά της ΧΑΝΘ η Προϊσταμένη Τμήματος Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς Αρίστη Τζώνη και από την πλευρά του ΑΠΘ ο καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, Ν. Καλογήρου σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα Αθηνά Χριστίνα Συράκου.

econews

Σχόλια