Φ/Β: Πιστοποίηση για την Νικολαΐδης Φωτοβολταϊκά Συστήματα

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την πιστοποίησή της για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO  9001:2008 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Eurocert ανακοίνωσε η εταιρεία Νικολαΐδης Ιωάννης Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τη μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η επιχείρηση Νικολαΐδης Ιωάννης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των τεχνολογιών ενέργειας, της εξειδικευμένης τεχνολογικής ανάπτυξης και κατασκευής.

Προσφέρει  λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικιακές στέγες, σε επαγγελματικές στέγες και πάρκα, βασιζόμενη στην υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρμόζει.

Σχόλια