Ανακύκλωση: ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στο ΑΠΘ

0
117

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο πλαίσιο των δράσεων για το Οικολογικό Πανεπιστήμιο που έχει αναλάβει το Α.Π.Θ.,  εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των κοινών αστικών αποβλήτων και των αποβλήτων που παράγονται στους χώρους εκπαίδευσης και έρευνας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση του όγκου των αποβλήτων και η αποδοτική διαχείρισή τους, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως προτύπου για την κοινωνία.

Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει τους τομείς των υλικών προς ανακύκλωση και των επικίνδυνων αποβλήτων, δομείται σε ένα ευρύ δίκτυο συλλογής, μεταφοράς και απόρριψης υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτει όλους τους χώρους της κεντρικής Πανεπιστημιούπολης.

Το σύστημα ανακύκλωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά:

-Χαρτί-χαρτόνι
-Συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα)
-Ύφασμα, είδη ένδυσης και υπόδησης
-Λαμπτήρες και φωτιστικά είδη
-Μπαταρίες (οικιακές και μη)
-Μελανοδοχεία
-Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Παράλληλα, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του Α.Π.Θ. ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τμήματος Χημείας και επεκτάθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την εποπτεία του.

Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες και τα σημεία ανακύκλωσης, καθώς και τις Σχολές και τα Τμήματα του Α.Π.Θ. που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης επικίνδυνων εργαστηριακών και ιατρικών αποβλήτων πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για  το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Α.Π.Θ.  πατήστε εδώ.

Καθώς η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στην ουσιαστική συμμετοχή όλων,οι Πρυτανικές Αρχές καλούν τα μέλη του ΑΠΘ να υποστηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή.

econews

Σχόλια