Βιώσιμη κινητικότητα: στρατηγικό σχέδιο για «πράσινες» μεταφορές στην Αθήνα

0
282

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Το θέμα της αστικής κινητικότητας  πολιτικά συνδέεται άμεσα και με την ιδέα της γενικότερης οργάνωσης και της απελευθέρωσης του δημοσίου χώρου αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον του πολιτισμού», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας με θέμα «Εθνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το συντονισμό  και τη διάδοση της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα».

«Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά απαιτείται προσπάθεια και από την πλευρά των θεσμών αλλά και από την πλευρά των ίδιων των πολιτών. Απαιτείται με λίγα λόγια μία αμοιβαία δέσμευση για τους όρους και τους κανόνες της λειτουργίας της πόλης», τόνισε ο κ. Καμίνης, προσθέτοντας ότι μόνο με κατασκευαστικά έργα δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της κινητικότητας.

«Απαιτούνται σαφείς κανόνες για τη χρήση των υποδομών των οποίων ο σεβασμός και η τήρηση πρέπει να είναι αυτονόητη και  αυθόρμητη, πράγμα που προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς μεγάλων ομάδων πολιτών, όπως π.χ. καλλιέργεια της ιδέας της συνύπαρξης, συνεργασίας και υποχωρητικότητας αντί του διαχωρισμού, ανταγωνιστικότητας και επιθετικότητας, στο δρόμο».

«Εμείς στο Δήμο των Αθηναίων, σε ένα κείμενο, διατυπώνουμε το όραμα μας για την κινητικότητα στην πόλη και καταγράφουμε όλα τα στοιχεία που πρέπει ληφθούν υπόψη, προκειμένου να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Το κείμενο αυτό το ονομάζεται «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας για την Αθήνα».

Βασική αρχή του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, όπως επισήμανε ο κ. Καμίνης, είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, μελετών, εργασιών, προγραμμάτων, ιδεών ή προτάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου  της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και η αξιοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκε από τον δήμο Αθηναίων η σημερινή ημερίδα, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα EPOM PLUS και ELTIS PLUS.

Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Καμίνης τόνισε ότι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο διακρίνονται από απλότητα και πρακτικότητα ώστε να είναι κατανοητά και αποδεκτά από την πλειονότητα των πολιτών, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα της ημερίδας θα προσθέσουν κάτι θετικό στην πορεία για την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας στην Αθήνα.

econews

Σχόλια