Ογδόντα εκατ. κυβικά μέτρα νερού από τον Πηνειό στην Κάρλα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, η χορήγηση στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ ( Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κάρλας) προσωρινής άδειας χρήσης νερού από τον ποταμό Πηνειό, στο πλαίσιο του έργου « Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον ποταμό Πηνειό», στη θέση «Καραούλι».

Σύμφωνα με την απόφαση, ο διαχειριστής του έργου επιτρέπεται να χρησιμοποιεί έως 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ανά έτος και για τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Απριλίου, ενώ η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την παράδοση του έργου από την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ στο νέο φορέα διαχείρισης.

Η διάρκεια ισχύος της δεν θα υπερβεί την 31-12-2016, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία είναι υποχρεωτική η ανανέωση της ισχύος της άδειας χρήσης νερού, μετά από σχετική αίτηση του διαχειριστή του έργου.

econews

Σχόλια