Υγρότοπος Μουστού: μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών (video)

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα το δεύτερο και το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου σε πολλές χώρες υπό τον συντονισμό της WetlandsInternational.

Στo πλαίσιο της προσπάθειας αυτής συνεργάστηκε και φέτος ο  Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, υπεύθυνο φορέα για τις καταμετρήσεις στη χώρα μας.

Μέσα από τις καταμετρήσεις αποδείχτηκε ότι ο υγρότοπος Μουστού, αν και σχετικά περιορισμένος σε έκταση (καλύπτει μόλις 1.600 στρ.) εμφανίζει σημαντική ποικιλότητα τόσο σε παρυδάτια και υδρόβια πουλιά, όσο και σε αρπακτικά. Συμπερασματικά, ο Μουστός αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ως χώρος εξέχουσας σημασίας για την ορινιθοπανίδα σε ολόκληρη την περιοχή του Πάρνωνα.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μεγάλος αριθμός σε είδη όπως η φαλαρίδα (Fulica atra), η νερόκοτα (Gallinula chloropus), ο καστανοκέφαλος γλάρος (Larus ridibundus), το νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), το σφυριχτάρι (Anas Penelope), η πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos), το κιρκίρι (Anas crecca), η αλκυόνη (Alcedo atthis) και σημαντικοί αριθμοί ειδών όπως ο κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), η χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), ο σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο αργυροτσικνιάς (Egretta alba), το γκισάρι (Aythya ferina) και το σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus).

Επίσης σημαντική είναι και η παρουσία αρπακτικών όπως η αετογερακίνα (Buteo rufinus), η κοινή γερακίνα (Buteo buteo), ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) και παρυδάτιων πουλιών όπως ο θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), ο κοκκινοσκέλης (Tringa totanus), η ραβδοσκαλίθρα (Limicola falcinellus) και η τουρλίδα (Numenius arquata).

Moriasnow

Σχόλια