Αιολική ενέργεια: 21,4% της νέας ηλεκτρικής ισχύος στην Ευρώπη το 2011 από τον αέρα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

H Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA) -εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ– ανακοίνωσε την ετήσια στατιστική της για το 2011.

Το 2011 εγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 9.616 MW φτάνοντας συνολικά την εγκατεστημένη αιολική ισχύ σε 93.957 MW – αρκετή για να καλύψει το 6,3% του ηλεκτρισμού της Ε.Ε.

Αντιπροσωπεύοντας το 21,4% της νέα ηλεκτρικής ισχύος, η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας το 2011 ήταν σχεδόν ίδια  με αυτή της περσινής χρονιάς.

Η βιομηχανία της αιολικής ενέργειας τα τελευταία 17 χρόνια έχει μέση ετήσια αύξηση 15,6% (1995-2011).

«Παρά την οικονομική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη, η βιομηχανία της Αιολικής Ενέργειας εξακολουθεί να έχει σταθερά ποσοστά εγκατεστημένης ισχύος» σχολίασε ο Justin Wilkes, Διευθυντής πολιτικής της EWEA. «Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Είναι μείζονος σημασίας  να σταλούν θετικά μηνύματα στους επενδυτές από τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, με τη διατήρηση σταθερών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δέσμευσή της να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τις Α.Π.Ε. το 2030»

Η ανάπτυξη των χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και στη Σουηδία και η ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς καλές επιδόσεις αναδυόμενων αγορών,  όπως είναι η Ρουμανία, αντισταθμίζουν την πτώση των εγκαταστάσεων στις ώριμες αγορές, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Συνολικά η Γερμανία παραμένει η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ. Ακολουθούν  η Ισπανία,  η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των Α.Π.Ε. συνολικά, παρά οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οι Α.Π.Ε. αντιπροσωπεύουν το 71,3% των νέων εγκαταστάσεων: 32.043 νέα MW Α.Π.Ε., 37,7% περισσότερα από όσα μπήκαν το 2010. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πετρέλαιο και πυρηνική ενέργεια μειώθηκαν την περασμένη χρονιά με μεγαλύτερη ισχύ να αποψιλώνεται παρά να εγκαθίσταται.

Τα τελευταία χρόνια η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Ε.Ε αυξήθηκε κατά 35.468 MW, φτάνοντας έτσι καθαρά τα 895.878 MW, με την αιολική ενέργεια να αυξάνει το μερίδιο της εγκατεστημένης ισχύος στο 10,5% και η ανανεώσιμη ισχύς να αυξάνει το μερίδιό της σε 31,1 %.

ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια