Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση: μπορείτε να βοηθήσετε;

1
45

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Γης αναμένεται ότι θα φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια άτομα και η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα, ζωοτροφές και κλωστικά φυτά προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 70%.

Για να αναπτυχθούν σε τέτοιες συνθήκες, οι οικονομίες θα χρειασθεί να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με πολύ αποδοτικότερο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε και παράγουμε θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία ή την αποτυχία της Ευρώπης στη διαδικασία αυτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να αναθεωρήσει τις πολιτικές της ΕΕ για την κατανάλωση και την παραγωγή και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Απριλίου.

Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα στον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, που εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, εφόσον επιθυμούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας και να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο ευημερίας στο μέλλον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παράγουν περισσότερη προστιθέμενη αξία με λιγότερες εισροές και οι καταναλωτές θα αναγκασθούν να υιοθετήσουν πιο βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τις δράσεις της για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή (ΒΚΠ), ώστε να εξασφαλίσει ότι βοηθούν την Ευρώπη να χρησιμοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους της, και την θέτουν σε πορεία μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο επανεξέτασης της πολιτικής ΒΚΠ, η Επιτροπή δρομολόγησε ευρεία δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τις δράσεις της σε τέσσερα μείζονα πεδία.

Τις επόμενες εννέα εβδομάδες, θα αναζητηθούν απόψεις σχετικά με διάφορες επιλογές για πιο φιλόδοξη πολιτική ΒΚΠ στο μέλλον.

Αυτή η διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο προβληματισμό που θα αποτελέσει τη βάση για πρωτοβουλίες πολιτικής, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί να εγκριθούν πριν τα τέλη του 2012.

Στη δημόσια διαβούλευση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς θα βελτιωθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι πολιτικές της ΕΕ για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή σε τέσσερα πεδία, ώστε να συγκεντρωθούν στοχευμένες παρατηρήσεις και σχόλια για:

-τις πολιτικές που αφορούν τον σχεδιασμό προϊόντων, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, κλπ.

-τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ενθαρρύνονται να ευνοούν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον)

-δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων (περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων – PEF)

-δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών (περιβαλλοντικό αποτύπωμα οργανισμών – OEF).

Η διαβούλευση αποτελεί γενική επισκόπηση των ενωσιακών πολιτικών και συνεπώς θέτει περίπου 50 ερωτήματα.

Το ήμισυ περίπου αυτών απευθύνονται στο ευρύ κοινό και το υπόλοιπο σε πιο εξειδικευμένες ομάδες ενδιαφερομένων όπως κρατικές αρχές, κλαδικές ενώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Το να ελεγχθεί η ραγδαία και όπως διαπιστώνουμε καταστροφική, αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού γιατί απλά δεν αναφέρεται πουθενά? Όσο και αν βελτιωθεί ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης δεν υπάρχει νόημα όσο θα αυξάνεται απρόβλεπτα η ζήτηση ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού.

Comments are closed.