Νησιωτικοί υγρότοποι: Θετικό βήμα η υπογραφή, ζητούμενο η εφαρμογή

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων (2 Φεβρουαρίου), η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς καλωσορίζει την υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ του προεδρικού διατάγματος για την προστασία των εκατοντάδων μικρών υγρότοπων που βρίσκονται διάσπαρτοι στα ελληνικά νησιά.

Η υπογραφή του διατάγματος έρχεται μεν να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, όμως απαιτείται η άμεση και χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή των διατάξεών του για να επιτευχθεί ουσιαστική προστασία.

Σύμφωνα με επιτόπιες καταγραφές της επιστημονικής ομάδας του WWF Ελλάς, στα ελληνικά νησιά απαντώνται περισσότεροι από 800 μικροί υγρότοποι, εκ των οποίων 498 σε 64 νησιά του Αιγαίου, 209 στην Κρήτη και γειτονικά νησιά, και 98 σε 8 νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Οι υγρότοποι έχουν μεγάλη σημασία για τις νησιωτικές κοινωνίες, καθώς πέρα από την αρδευτική και υδρευτική τους αξία, προστατεύουν τις παράκτιες περιοχές από την υφαλμύρωση των υπογείων υδάτων, αποτελούν μοναδικούς θύλακες βιοποικιλότητας και είναι απαραίτητοι για τη γεωγραφική συνέχεια, την ποικιλία και τη συντήρηση της ζωής.

Ωστόσο, οι νησιωτικοί υγρότοποι απειλούνται καθημερινά από επιχωματώσεις, μπαζώματα, αποστραγγίσεις, διανοίξεις δρόμων και άναρχης δόμησης, προβλήματα που σε μεγάλο βαθμό απορρέουν από την αδιαφορία της πολιτείας. Η υπογραφή του προεδρικού διατάγματος αποτελεί μια σημαντικότατη θετική εξέλιξη για την προστασία και διατήρησή τους, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται προστατευτικό καθεστώς για αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα.

Είναι όμως μόνο η αρχή, καθώς κάθε μέρα καθυστέρησης εφαρμογής των διατάξεων συνεχίζει να θέτει τους υγρότοπους σε σοβαρό κίνδυνο. Γι΄ αυτό το WWF Ελλάς θεωρεί αδικαιολόγητη τη μέχρι σήμερα καθυστέρηση προώθησης του προεδρικού διατάγματος και ελπίζει πως δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του διατάγματος από το ΣτΕ.

Επιπρόσθετα, με 7 από τους 10 υγρότοπους διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ) να βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Μοντρέ, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Προβληματική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, απουσία συντονισμού των δράσεων φύλαξης και διαχείρισης, ελλιπής επιστημονική παρακολούθηση των οικολογικών δεικτών και λαθροθηρία είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ, όπως καταγράφηκαν το 2009 σε σχετική έκθεση-αξιολόγηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Μάλιστα, η Ελλάδα για άλλη μία φορά δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της να στείλει την εθνική αναφορά κατάστασης των υγρότοπων με προθεσμία υποβολής 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων το WWF Ελλάς καλεί για πολλοστή φορά τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα το ΥΠΕΚΑ να αναλάβουν τις τεράστιες ευθύνες τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας, ειδικότερα δε των περιοχών Εθνικής και Διεθνούς σημασίας.

Σχόλια