Βιοαιθανόλη από γλυκό σόργο: ημερίδα στις 4 Φεβρουαρίου

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ημερίδα με θέμα την προώθηση της παραγωγής βιοαιθανόλης, ως υποκατάστατο της βενζίνης, από το ενεργειακό φυτό γλυκός σόργος, διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) και τον Α΄ Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Sweethanol” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe), το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012 στις 10:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, αίθουσα D, HELEXPO, με αφορμή την έκθεση agrotica 2012.

Συντονιστής του έργου είναι το «Κέντρο για τη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικολογία (CETA)», που εδρεύει στην Ιταλία, ενώ συμμετέχουν εκτός από την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας», η «Εθνική Υπηρεσία Έρευνας-Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης των γεωργικών ειδών διατροφής, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών (COLDIRETTI/INIPA)» από την Ιταλία, το «Ινστιτούτο Έρευνας-Ανάπτυξης & Τεχνολογίας (CARTIF)» και η «Εταιρία διάδοσης της χρήσης βιομάζας (ADABE)» από την Ισπανία. Το έργο ολοκληρώνεται στα μέσα του 2012.

Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσα από τις παρακάτω δράσεις:

α) Απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διύλιση της αιθανόλης από γλυκό σόργο μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων σε εργοστάσια παραγωγής βιο-αιθανόλης και εκτάσεις καλλιέργειας γλυκού σόργου.

β) Δημιουργία «Οδηγού Παραγωγής βιο-αιθανόλης από γλυκό σόργο» που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση/ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική αλυσίδα.

γ) Συζητήσεις με τους κυριότερους παράγοντες της αγοράς (φορείς), που συμμετέχουν στην παραγωγική αλυσίδα (αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, παραγωγούς καυσίμων και βιοκαυσίμων, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς, φορείς αυτοδιοίκησης, επενδυτές), για τις δυνατότητες καλλιέργειας και παραγωγής βιο-αιθανόλης σε τοπικό επίπεδο.

δ) Εκπαίδευση φορέων πάνω στα κύρια στάδια της παραγωγής της βιο-αιθανόλης (από την καλλιέργεια στους αγρούς μέχρι και την παραγωγή του βιο-καυσίμου σε μονάδα παραγωγής).

Πρόγραμμα Ημερίδας
10:30 Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί

11:20 Εθνική Στρατηγική για την προώθηση της βιοαιθανόλης ως βιοκαύσιμο Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

11:40 Βιοαιθανόλη και Αειφορία Στέλλα Μπεζεργιάννη, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ

12:00 Ο γλυκός σόργος ως Ενεργειακή Καλλιέργεια για την παραγωγή βιοαιθανόλης, πλεονεκτήματα και αποδόσεις Δήμας Κίτσιος, Δρ.Γεωπόνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

12:20 Μεταποίηση του γλυκού σόργου σε σάκχαρα, αξιοποίηση βιομάζας & Μονάδες μετατροπής σακχάρων σε βιοαιθανόλη Κώστας Κωνσταντίνου, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής του ΠΕΚΚΜ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε

12:40 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Σχόλια