Φωτοβολταϊκά σε στέγες: νέες εγκαταστάσεις 2,5 ΜW από Heliosres

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Heliosres ανέλαβε την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2,5 ΜW σε βιομηχανικές στέγες στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Οι συγκεκριμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί αναμένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 3.800.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας αντίστοιχα την έκλυση τουλάχιστον 3.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Η Heliosres έχει έως σήμερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 14 MW πανελλαδικά, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέων σταθμών συνολικής ισχύος 3,5 MW.

Πολύ επιτυχημένη είναι η παρουσία της Heliosres και στην αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα ολοκληρώσει την εγκατάσταση 145 συστημάτων πανελλαδικά.

Το σύνολο των παραπάνω υλοποιημένων εγκαταστάσεων κατατάσσουν την Heliosres ανάμεσα στους μεγαλύτερους εγκαταστάτες της χώρας μας.

Σχόλια