Υδρογονάνθρακες: «πράσινο» από ΣτΕ για την εταιρεία διαχείρισης

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νόμιμο κρίθηκε από το ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλέπεται η σύσταση για 99 χρόνια Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης υδρογονανθράκων, ωστόσο, πρέπει να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο του.

Το διάταγμα προβλέπει την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Διαχειριστική Υδρογονανθράκων» (ΕΔΕΥ Α.Ε.), με μετοχικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥ είναι επταμελές και τα μέλη του θα επιλέγονται μετά από προκήρυξη.

Ειδικότερα, τρία μέλη θα επιλέγονται από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ τα άλλα τέσσερα μέλη θα διορίζονται από τον υπουργό Περιβάλλοντος.

Οι σκοποί και το αντικείμενο της εταιρείας που δημιουργείται είναι οι εξής:

– Η διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα

– Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους.

– Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.

– Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων

– Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες.

– Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, αναφερόμενοι στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι σύμβουλοι Επικρατείας, υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση που στο πρόεδρο ανατεθούν και καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου (όπως προβλέπει το σχέδιο διατάγματος) απομένουν πέντε και όχι τέσσερα μέλη που πρέπει να διοριστούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος.

Ακόμη, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τονίζει ότι πρέπει να διαγραφεί η διάταξη εκείνη του διατάγματος (άρθρο 28 παράγραφος 2) που αναφέρει ότι «η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης η της εταιρείας» και αυτό γιατί ο μοναδικός μέτοχος της επίμαχης εταιρείας είναι το Δημόσιο.

Επιπλέον, πρέπει να διαγραφεί και η σχετική αναφορά στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στην οποία γίνεται λόγος για την ύπαρξη πλειονότητας μετόχων, ενώ πρέπει να αναμορφωθεί η σχετική διάταξη του άρθρου 20 στην οποία γίνεται λόγος για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στην προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνέλευσης, καθώς μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο.

econews

Σχόλια