Επιβλαβές για την υγεία ζιζανιοκτόνο ευρείας χρήσης

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την απαγόρευση της δραστικής ουσίας glyphosate, γνωστού ζιζανιοκτόνου, ζητά με γραπτή ερώτησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέσω της άμεσης επαναξιολόγησης του.

Πληθώρα ερευνών προειδοποιεί για την τοξικότητα της ουσίας glyphosate, η οποία περιλαμβάνεται στα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Η παρουσία του glyphosate στα υπόγεια ύδατα τεκμηριώθηκε σε πρόσφατη επιστημονική έρευνα, κάνοντας ορατό τον κίνδυνο, να καταλήξει το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στο πόσιμο νερό και κατ” επέκταση στον ανθρώπινο οργανισμό. Το γεγονός αυτό εγείρει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς η χρήση του glyphosate έχει συνδεθεί μεταξύ άλλων με καρκινογενέσεις, δυσπλασίες σε νεογνά, αναπαραγωγικές, νευρολογικές και ενδοκρινικές διαταραχές στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και με δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, είναι υπαίτιο για τη δημιουργία ανθεκτικών ζιζανίων, η παρουσία των οποίων έχει επιβεβαιωθεί και στην Ελλάδα».

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και δεν καλλιεργούνται φυτά που να έχουν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να είναι ανθεκτικά στο glyphosate, ήδη σε έξι κράτη μέλη διενεργούνται δοκιμές πεδίου με τις αντίστοιχες αιτήσεις για έγκριση να βρίσκονται στη διαδικασία της αδειοδότησης. Παρόλο που η επαναξιολόγηση της ουσίας glyphosate είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέφερε την προθεσμία για το 2015. Υπό το φως των νέων δεδομένων και σε συνδυασμό με τα έως τώρα επιστημονικά στοιχεία είναι αναγκαίο η Επιτροπή αφενός να μην εγκρίνει τις αιτήσεις για καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με ανοχή στο glyphosate, κάτι που θα σήμαινε την αύξηση της χρήσης του στην ΕΕ και αφετέρου να προβεί χωρίς καθυστέρηση στην απαγόρευσή του μέσω της άμεσης επαναξιολόγησης του.»

econews

Σχόλια