Δενδροφυτεύσεις στη Σαλαμίνα

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας «ΠΕΡΙΒ.Ο.Σ» θα πραγματοποιήσει σειρά δενδροφυτεύσεων στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να βελτιώσει, τόσο την αισθητική εικόνα ορισμένων επιλεγμένων περιοχών, όσο και το μικροκλίμα του νησιού.

Για τον λόγο αυτό, σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στις δύο δενδροφυτεύσεις του, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο Καματερό (απέναντι από το Γήπεδο του Αμπελακιακού), ώρα 10.00 πμ. και την Κυριακή στη Σαλαμίνα στα Γήπεδα tennis (στο χώρο που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά), ώρα 10.00 πμ.

Οδηγίες για τις φυτεύσεις

1. Διάνοιξη λάκκων φύτευσης
Οι λάκκοι ανοίγονται με εργαλεία ή και με μηχανήματα σε θέσεις όπου θα υπάρχει έδαφος έστω και αν είναι σχετικά λίγο (ρηχό) και σε διαστάσεις βάθους 40-50 εκ και πλάτους 30-40 εκ.

2. Το πάνω χώμα από τα πρώτα 10-15 εκ. που σκάβουμε και αφού απομακρύνουμε πέτρες ή άλλα υλικά, το τοποθετούμε στην μία πλευρά του λάκκου, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα σαν πρώτο υλικό για να μπει στο λάκκο που ανοίξαμε. Το χώμα από βαθύτερα τμήματα το βάζουμε στην άλλη πλευρά, ώστε να μπει τελευταίο στο λάκκο φύτευσης.

3. Αφού έχει ανοιχτεί ο λάκκος τοποθετούμε το φυτάριο κάθετα στο λάκκο αφού προηγουμένως έχουμε ρίξει μερικά εκατοστά από το καλό χώμα στο βάθος που θα ακουμπήσει το φυτάριο και με το πόδι μας πιέζουμε ελαφρά το χώμα ώστε να έρθει σε επαφή με τις ρίζες. Συνεχίζουμε να γεμίζουμε το λάκκο και όταν ολοκληρώσουμε, πατάμε με τα πόδια μας ώστε να συμπιεστεί το χώμα και να έρθουν σε απόλυτη επαφή οι ρίζες με αυτό.

4. Μόλις τελειώσουμε τη φύτευση θα πρέπει το φυτάριο να είναι στη τελική του θέση χαμηλότερα κατά 3-5 εκ από το αρχικό έδαφος, τότε φτιάχνουμε ένα περιμετρικό λάκκο με άνοιγμα όσο το άνοιγμα του λάκκου φύτευσης και αυτό για να κρατηθεί το νερό της βροχής ή ποτίσματος. Αυτός λέγεται λάκκος συντήρησης.

5. Συνήθως μετά τη φύτευση ποτίζουμε με 5-10 λίτρα νερό το φυτό αν ο καιρός είναι ξηρός, διαφορετικά αναμένουμε τις βροχές.

6. Αν τα φυτά είναι μεγάλα σε μέγεθος >1.5 μ τότε θα πρέπει να τα υποστυλώνουμε, είτε με ξυλοπασσάλους, είτε με ειδικά υλικά πρόσδεσης.

 Τι πρέπει να έχουμε μαζί;

Χρειάζεται να έχουμε μια τσάπα, μια αξίνα, άνετα ρούχα, νερό για να πιούμε.

Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας 

Σχόλια