Τελεσίγραφο Κομισιόν για τους ΧΥΤΑ

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην Ελλάδα απευθύνονται δύο αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

Το Πάρκο δημιουργήθηκε για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται στα απειλούμενα με εξαφάνιση.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, από επιθεωρήσεις που διεξήγαγαν οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώθηκε ότι η χωματερή εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας περί χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Οι χωματερές, όχι μόνο απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και προκαλούν βλάβες στις χελώνες καρέτα-καρέτα λόγω της ρύπανσης από διαρροές και πλαστικές σακούλες, καθώς και επειδή προσελκύουν γλάρους που κυνηγούν τα χελωνάκια.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να κατασκευαστεί εγκατάσταση αντικατάστασης, ωστόσο, λόγω σοβαρών καθυστερήσεων, η εγκατάσταση δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από το 2014, ενώ εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια για μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία τα απόβλητα θα αποστέλλονταν σε κινητές μονάδες μέχρι να κατασκευαστούν οι νέοι χώροι υγειονομικής ταφής.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά την χωματερή στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, που λειτουργεί χωρίς άδεια και αποτελεί σοβαρή απειλή για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οι ελληνικές αρχές ενέκριναν το 2008 διορθωτικό πρόγραμμα για τον χώρο, προσδιορίζοντας τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν όλα τα υφιστάμενα ζητήματα.

Δεδομένου ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και συνεχίζεται η λειτουργία της χωματερής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη.

econews

Σχόλια