Φωτοβολταϊκά: επέκταση εγγύησης σε 12 έτη για τις γεννήτριες της Conergy

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την επέκταση της εγγύησης για τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus σε 12 έτη και γραμμική εγγύηση απόδοσης, με νέους, πιο φιλικούς προς τον πελάτη όρους, προσφέρει η Conergy από την 1η Φεβρουαρίου 2012, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους πελάτες της το υψηλό επίπεδο μεταπωλητικών υπηρεσιών που προσφέρει στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Σε περίπτωση αιτήματος εγγύησης, η Conergy συμμετέχει έως ένα προκαθορισμένο ποσό για την κάλυψη του κόστους, το οποίο συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο, την αφαίρεση και επανατοποθέτηση, τη μεταφορά και την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών γεννητριών.

Επιπλέον, εγγυάται την αντικατάσταση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας με άλλη φωτοβολταϊκή γεννήτρια Conergy PowerPlus του ιδίου τύπου και κατηγορίας απόδοσης εντός της περιόδου εγγύησης προϊόντος. Ακόμη, η Conergy δέχεται την αξιολόγηση από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες και παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων της εγγύησης σε τρίτο μέρος (π.χ. σε περίπτωση μεταπώλησης του συστήματος).

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο που θα τον καλύπτει απόλυτα», ανέφερε ο Martin Bambach, Project Manager της Conergy για την εγγύηση PremiumPlus. «Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και κατασκευή των φωτοβολταϊκών γεννητριών μας, ο πελάτης είναι σίγουρος. Με ποσοστό επιστροφών 0,0045% (από το 2007), η φωτοβολταϊκή γεννήτρια Conergy PowerPlus είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες στην αγορά. Σε συνδυασμό με τους καλύτερους, μέχρι στιγμής, όρους εγγύησης, το συμφέρον του πελάτη είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Επί του παρόντος, αυτό είναι κάτι μοναδικό».

—PremiumPlus: Εγγύηση προστιθέμενης αξίας
Με την εγγύηση Conergy PremiumPlus, η Conergy αναλαμβάνει μέχρι ένα καθορισμένο ποσό όχι μόνο τα έξοδα ελέγχου από ανεξάρτητο ινστιτούτο, αλλά και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία αντικατάστασης, όπως το κόστος μεταφοράς, αφαίρεσης και επανατοποθέτησης και ελέγχου. Επιπλέον, είναι δεκτός ο έλεγχος από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες σε περίπτωση αμφιβολίας.

Στο παρελθόν, δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων εγγύησης των φωτοβολταϊκών γεννητριών, ή γινόταν υπό περιορισμούς. «Μέχρι τώρα, στην περίπτωση πώλησης ενός οικήματος με φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη, οι εγγυήσεις των φωτοβολταϊκών γεννητριών δεν μεταφέρονταν στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας του συστήματος», λέει ο Martin Bambach. «Η εγγύηση Conergy PremiumPlus είναι μεταβιβάσιμη και έτσι οι εγγυήσεις μεταφέρονται μία προς μία στον νέο ιδιοκτήτη».

—Όροι εγγύησης χωρίς ψιλά γράμματα
Η διατύπωση των όρων της εγγύησης είναι ξεκάθαρη και σαφής για να γίνεται κατανοητή από όλους. Είναι μια εγγύηση χωρίς «εάν και εφόσον». Η Conergy PremiumPlus ισχύει για δηλωμένες φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης – ή εναλλακτικά, ο εγκαταστάτης – είναι να δηλώσει το φωτοβολταϊκό σύστημα στην Conergy εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας.

—Καλύτερες εγγυήσεις προϊόντος και απόδοσης
Επιπλέον των βελτιωμένων όρων εγγύησης, η Conergy PremiumPlus προσφέρει ένα μεγάλο «συν» σε ότι αφορά στη διάρκεια της εγγύησης και την απόδοση. Η εγγύηση προϊόντος επεκτείνεται από 10 σε 12 χρόνια, ενώ η, έως πρότινος κλιμακωτή, εγγύηση απόδοσης γίνεται πλέον γραμμική προς όφελος του πελάτη, με 25ετή διάρκεια. Παράλληλα, η Conergy εγγυάται πως η απόδοση των φωτοβολταϊκών γεννητριών δεν θα μειωθεί περισσότερο από 3,5% κατά το πρώτος έτος λειτουργίας. Από το δεύτερο έτος και μέχρι το τέλος της 25ετίας, η Conergy εγγυάται πως η μείωση της απόδοσης δεν θα ξεπεράσει το 0,6% ετησίως, το οποίο σημαίνει πως οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες θα λειτουργούν τουλάχιστον στο 82% της ονομαστικής τους ισχύος μέχρι και το 25ο έτος λειτουργίας τους.

Σχόλια