Παρασιτοκτόνα: Νέοι κανόνες για την προστασία των Ευρωπαίων

0
17

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Κανόνες για παρασιτοκτόνα που θα κάνουν τη δουλειά τους αλλά δεν θα απειλούν τον άνθρωπο, συζητά και ψηφίζει η ολομέλεια του ΕΚ μετά από συμφωνία που επήλθε με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο, η οποία προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους της ασφάλειάς τους και απλούστερους κανόνες για τη διαφήμισή τους.

Τα «βιοκτόνα» είναι ουσίες που προορίζονται για τον έλεγχο παρασίτων και βακτηριδίων με σκοπό την προστασία ανθρώπων και ζώων.

Περιλαμβάνουν τα συνήθη οικιακά απολυμαντικά και πάσης φύσεως εντομοκτόνα αλλά και πιο εξωτικές ουσίες για χρήση στην ξυλεία, τις βαφές των πλοίων ή ακόμα τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την ταρίχευση.

Νομοθεσία, με τη μορφή Κανονισμού, υπάρχει από το 1998 όμως με το πέρασμα του χρόνου κάθε νομοθεσία χρειάζεται ανανέωση.

Εν προκειμένω στόχος είναι να διασφαλισθεί ότι μόνο ασφαλή προϊόντα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά αλλά με παράλληλη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Αυτό  είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ορισμένα προϊόντα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.

Με το νέο σύστημα θα προβλέπεται ρητά ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν και για όσο δεν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Πέραν αυτού, οι νέοι κανόνες διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής σε ουσίες που χρησιμοποιούνται σε έπιπλα και υφάσματα, ενώ επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη χρήση ουσιών που έχουν γνωστές καρκινογόνες, τοξικές ή άλλες επικίνδυνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Επίσης θα τεθεί υποχρέωση για διεξαγωγή ελέγχων σε ήδη εγκεκριμένες ουσίες για κινδύνους που δεν ήταν γνωστοί το 1998, ειδικά για ενδεχόμενες παρενέργειές τους στο ενδοκρινικό σύστημα.

Στο σκέλος που αφορά την κυκλοφορία των παρασιτοκτόνων, θα διευκολυνθεί η αναγνώριση των αδειοδοτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη με βάση κοινό σύστημα αδειοδότησης.

Τέλος, όσον αφορά  τους ελέγχους σε πειραματόζωα, εισάγεται πρόνοια που υποχρεώνει τις εταιρίες που το κάνουν να μεταβιβάζουν τα αποτελέσματα σε ανταγωνίστριές τους έναντι αμοιβής, με στόχο την ελαχιστοποίηση των πειραμάτων.

econews

Σχόλια