Παράνομες χωματερές: «Όχι» στα πρόστιμα λένε οι δήμαρχοι

0
14

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Αντίθετη είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με την πρόβλεψη που υπάρχει στο «Σχέδιο νόμου για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία στο εξής, τα πρόστιμα από τη συνέχιση λειτουργίας των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) θα τα  πληρώνουν οι δήμοι από τους ΚΑΠ.

Στις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής δια χειρός του προέδρου της,  Γ. Κοτρωνιά, επισημαίνεται ότι η μετακύλιση στους ΟΤΑ των προστίμων για παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα  απόβλητα και τη συνέχιση λειτουργίας των ΧΑΔΑ είναι άδικη, αφού η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι μία διαδικασία η οποία περιέχει πράξεις και αποφάσεις που ξεκινούν από το κράτος, τις περιφέρειες, διοικητικές και αιρετές και φθάνει στους Δήμους και τους φορείς τους.

«Με ποιο ηθικό δικαίωμα θα επιβάλλεται πρόστιμο για τα οικοδομικά απόβλητα, όταν ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο σαφές πλαίσιο ή πώς θα επιβληθεί πρόστιμο σ’ ένα Δήμο ο οποίος προωθεί την κατασκευή ΧΥΤΑ, ενώ ο όμορος Δήμος αρνείται να δεχθεί τη νέα θέση επειδή βρίσκεται στα διοικητικά του όρια;», αναρωτιέται στο κείμενο των παρατηρήσεών της η ΚΕΔΕ.

Επιπλέον, ξεκαθαρίζει ότι αν και δεν είναι αντίθετη στη λογική ανάληψης ευθυνών, η  παρακράτηση των ΚΑΠ που προβλέπονται στα άρθρο 44 αποτελεί ουσιαστικά τιμωρία των πολιτών αφού οι ΚΑΠ έχουν σχέση με τα λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού.

Επομένως, συμπληρώνει η ΚΕΔΕ, «το άρθρο πρέπει να αναδιατυπωθεί με τρόπο που να αποδίδει ευθύνη σ’ αυτούς που με τις ενέργειες ή την παρακώλυση ευθύνονται για πρόστιμα που επιβάλλονται στη χώρα».

Στις παρατηρήσεις της για το άρθρο 59, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας επισημαίνει ότι  η Αυτοδιοίκηση θέλει η ευθύνη συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης να παραμείνει στους ΟΤΑ, εκφράζει όμως τις επιφυλάξεις της για τη δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες, υπό το φόβο μελλοντικών μονοπωλίων και αύξησης του κόστους που θα επιβαρύνει τους δημότες.

Σε σχέση με το θέμα της συμμετοχής των ΟΤΑ στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος, σημειώνει ότι στο  συγκεκριμένο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να προβλέπεται η συνδρομή των ΟΤΑ σε περισσότερα στάδια, έτσι ώστε να καθίσταται περισσότερο ουσιαστική και αποτελεσματική η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, αναφορικά με τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), στις παρατηρήσεις της επισημαίνει  ότι όταν η Κυβέρνηση καταλήξει στην νομική τους μορφή (ανώνυμη ή σύνδεσμος), αυτοί πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά και να τους δοθεί η ευελιξία να στελεχωθούν με το απαιτούμενο προσωπικό.

Σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, η ΚΕΔΕ σημειώνει πως είναι μία διαδικασία δαπανηρή για τους Δήμους και πρέπει να υπάρξει καθεστώς επιχορήγησης ανάλογα με τους στόχους που επιτυγχάνει ο κάθε Δήμος (όπως γινόταν παλαιότερα), ενώ για το ειδικό τέλος καθαριότητας, πιστεύει πως αυτό πρέπει να συνδεθεί με το βάρος των στερεών αποβλήτων που παράγει ο πολίτης και θα πρέπει πρώτα πιλοτικά και κατόπιν γενικευμένα να αποτελέσει πρακτική ώστε τα δημοτικά τέλη καθαριότητας να συνδέονται με το βάρος και όχι με τα τετραγωνικά και το είδος χρήσης.

Για το Ειδικό τέλος ταφής και το Πράσινο Ταμείο, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας επαναλαμβάνει το αίτημα να συμμετέχει εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου και να υπάρχει διαφανής και αναλογικός τρόπος εκταμίευσης του 95% στους ΟΤΑ για περιβαλλοντικά έργα.

Αίσθηση τέλος προκαλεί η τοποθέτηση της ΚΕΔΕ αναφορικά με την ευθύνη των φυσικών προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 καθώς παρατηρεί ότι «θα φτάσουμε στο σημείο να μην βρίσκουμε μέλη για τα συμβούλια και τις επιτροπές».

econews

Σχόλια