Μέτρα για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου

0
149

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Τις θέσεις και τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στην Ειδική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι σήμερα, ο Κορινθιακός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

«Η άναρχη, χωρίς σχέδιο και πολλές φορές αυθαίρετη οικοδόμηση των ακτών, η εγκατάσταση βαριάς βιομηχανίας στην παράκτια ζώνη του με την επαγόμενη μόλυνση και ρύπανση, η χρόνια υπεραλίευση των υδάτων του και η θεσμική αδιαφορία της Πολιτείας απειλούν να υποβαθμίσουν τον Κορινθιακό σε υγρό σκουπίδι, για να χρησιμοποιήσω όρο του συρμού», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Κοινός μας σκοπός», πρόσθεσε, «είναι η προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κορινθιακού κόλπου και η αξιοβίωτη πρόοδος των πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στο χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του κόλπου».

Όπως επεσήμανε, «σε κάθε περίπτωση πρόθεσή μας είναι να συζητήσουμε το θέμα που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του Κορινθιακού κόλπου και του χερσαίου τμήματος που ανήκει στην Αττική στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αλλά και να συμμετάσχουμε σε κοινές δράσεις και συνεδριάσεις με άλλους φορείς και όργανα για το σκοπό αυτό».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής συμφωνεί με τις προτάσεις για την προστασία του Κορινθιακού, που έχουν διατυπωθεί από φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΛΚΕΘΕ, ο ΣΠΟΑΚ, οικολογικές οργανώσεις, όπως η Αλκυών, το Ινστιτούτο Πέλαγος και η Greenpeace καθώς και με την ιδέα της υποβολής πρότασης να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός κόλπος Μνημείο της UNESCO.

Όσον αφορά τα βασικά σημεία της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Κορινθιακού, ο Γιάννης Σγουρός υπογράμμισε τα εξής:

– Να εφαρμοστεί ο νόμος 3983 του 2011.

– Να καταρτιστεί διαχειριστικό σχέδιο για τον Κορινθιακό.

– Να καθοριστούν θαλάσσια καταφύγια στην περιοχή.

– Να εφαρμοστεί η αρχή της Προφύλαξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κόκκινης λάσπης πριν έχουμε κάποια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

– Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός 1967 του 2006.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πολιτική αυτή συμβάλλοντας και οικονομικά αν χρειαστεί για την προώθηση των στόχων της προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχή.

econews

Σχόλια