"Η περιβαλλοντική ευθύνη μετακυλίεται στις επιχειρήσεις" λέει ο Παπακωνσταντίνου

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για “ελληνικό επίτευγμα” σχετικά με την ένταξη της περιβαλλοντικής ευθύνης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου μιλώντας στη διημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: » Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη”.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε μνεία στην υιοθέτηση σχετικής οδηγίας επί ελληνικής Προεδρίας – όταν για δεκαετίες περνούσε από Προεδρία σε Προεδρία χωρίς αποτέλεσμα.

Στα καθ’ ημάς, ο υπουργός υποστήριξε πως η χώρα μας υιοθετεί πλήρως και επιχειρεί να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Όσον αφορά στο ΥΠΕΚΑ και το ρόλο που διαδραματίζει, ο κ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε πως “εντείνει το διάλογο με τους επιχειρηματίες, την επιστημονική κοινότητα, εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και την κοινωνία, με σκοπό να εντοπίσει από κοινού και να επιλύσει προβλήματα και εμπόδια που περιορίζουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, όπως:

*Το πραγματικό μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημιάς,
*Οι μέθοδοι, κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση της ζημιάς στο έδαφος, στα νερά και τη βιοποικιλότητα
*Η κοστολόγηση των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης
*Η θέσπιση του κατάλληλου συστήματος χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, ώστε το κόστος των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης να βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ρυπαντή και όχι την Πολιτεία.

Αναγνώρισε ότι το το ελληνικό κράτος για πολλές δεκαετίες στάθηκε ανεπαρκώς και ολιγώρησε απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και αυτές τις προκλήσεις, αλλά τόνισε πως “τα δεδομένα έχουν αλλάξει”, διότι “οι δυνατότητες επεξεργασίας και πρόληψης για την βιομηχανία υπάρχουν και δεν έχουν πια απαγορευτικό κόστος, οι υποδομές βελτιώνονται και οι μηχανισμοί ελέγχου βελτιώνονται και υποστηρίζονται από την τεχνολογία”.

Όπως δήλωσε ο υπουργός “με τη θέσπιση της περιβαλλοντικής ευθύνης παρακινούνται οι επιχειρηματίες να λαμβάνουν τα μέτρα που τους υποδεικνύονται μέσω των περιβαλλοντικών αδειών και να αναπτύσσουν μεθόδους και πρακτικές που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων περιβαλλοντικής ζημίας έτσι ώστε να μειώνεται η έκθεσή τους σε οικονομικές ευθύνες” , ενώ το ΥΠΕΚΑ “έχοντας πλήρη αντίληψη ότι η μετακύλιση της οικονομικής ευθύνης στις επιχειρήσεις είναι το μόνο ικανό εργαλείο για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχει καταστήσει υποχρεωτική την υπαγωγή των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας”.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ισχυρίστηκε πως “με τον τρόπο αυτό θωρακίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη καθώς, σε κάθε περίπτωση, θα υλοποιούνται τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς μέσω συστήματος εγγυήσεων ή μέσω ασφάλιστρων” και υπογράμμισε πως “στόχος αυτών των μέτρων δεν είναι η εξόντωση της βιομηχανίας και της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά η πρόληψη”.

Όσον αφορά την πολιτική του ΥΠΕΚΑ ο υπουργός τόνισε τα εξής:

“*Η αξία του περιβάλλοντος είναι κατεξοχήν οικονομική αξία, πράγμα που ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, παρά το γεγονός ότι καθημερινώς πληρώνουμε ως κοινωνία τις επιπτώσεις.

*Η αποκατάσταση της συνολικής περιβαλλοντικής ζημιάς, που έχει διαχρονικά συντελεσθεί, κοστίζει περισσότερο από το συνολικό χρέος της χώρας μας. Και σε αυτό ευθύνονται όλοι όσοι κοιτάζοντας το βραχυχρόνιο όφελος δεν επέβαλλαν ή δεν έπραξαν αυτά που προέβλεπε η νομοθεσία.

*Με τη νέα νομοθεσία οι επιχειρήσεις προστατεύονται οικονομικά από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν και ταυτόχρονα η Πολιτεία διασφαλίζει την αξία του περιβάλλοντος, χωρίς να μεταθέτει το κόστος στον φορολογούμενο Πολίτη.

*Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους ρυπαντές αξιοποιούνται πλέον από την Πολιτεία, μέσω του Πράσινου Ταμείου, στην κάλυψη του κόστους πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς στις περιπτώσεις που δεν εντοπίζεται ο ρυπαντής.

*Ο ρόλος της ΕΓΕΠΕ και των ελεγκτικών υπηρεσιών της δεν είναι εύκολος. Ωστόσο, μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να επηρεάσει θετικά τους ελεγχόμενους, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πολίτη και των ΜΜΕ θέτοντας νέες λογικές και να αναδειχθεί ως την πλέον αξιόπιστη ελεγκτική αρχή:
-λειτουργώντας με διαφάνεια και τεκμηρίωση
-επιλύοντας σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών αλλά και αναπτυξιακών ζητημάτων
-φέρνοντας σε παράλληλη αρμονική πλεύση την ανάπτυξη και το περιβάλλον, η σύζευξη των οποίων ήταν και ο λόγος της σύστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”.

Σχόλια