Energa-Hellas Power: τι απαντούν οι εταιρείες για τις οφειλές

1
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας η  Διοίκηση της Worldwide Energy Limited, εκπροσωπώντας τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER ανακοινώνει τα εξής:

«Στόχος του Fund είναι η στήριξη των δυο εταιρειών στην ελληνική αγορά ενέργειας και η  περαιτέρω δυναμική διείσδυσή τους, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της μεγαλύτερης  ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς  ενέργειας πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER.

Οι εταιρείες  επενδύοντας στην αγορά παρέχουν υπηρεσίες σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  καθώς και σε νοικοκυριά, προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους πελάτες τους που έχουν  ξεπεράσει τα 40 εκατ. Ευρώ συνολικά μέχρι σήμερα, ενώ η δραστηριοποίησή τους στην αγορά δημιούργησε θέσεις εργασίας για 2.000 οικογένειες.

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν ανάγκη τόσο από τη στήριξη της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων για να συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξη και πορεία στην αγορά. Στην αγορά υπάρχουν πολύ μεγάλες στρεβλώσεις και τεράστια ρυθμιστικά προβλήματα και ζητήματα τα οποία και οι δυο ιδιωτικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιλύσουν, στο
πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανοίξουν την αγορά ενέργειας και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν να επιλυθούν και να οδηγηθεί η  αγορά στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η Διοίκηση της Worldwide Energy Limited, έχοντας τη  στήριξη των 200.000 πελάτων, είναι αποφασισμένη να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή. Τα δημοσιεύματα αφορούν σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών και των Ρυθμιστικών Αρχών (ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ) στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς
ενέργειας και των στρεβλώσεων αυτής.

Και οι δυο εταιρείες συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους και υποστηρίζουν πλήρως τους πελάτες τους. Η υποβολή των δηλώσεων εκπροσώπησης των 200.000 πελατών των δυο εταιρειών στο ΔΕΣΜΗΕ πραγματοποιείται κανονικά και συνεπώς, κανένας πελάτης δεν κινδυνεύει χωρίς την πρoηγούμενη έγκρισή του να μεταφερθεί στη ΔΕΗ.

Σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου εμπορίας λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας  ENERGA POWER TRADING AE το Δεκέμβριο του 2011 και της απορρόφησης του κλάδου από την εταιρεία ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ο ΔΕΣΜΗΕ χορήγησε κανονικά στην ENERGA το νέο κωδικό αναγνώρισης EIC, με βάση τη διαδικασία ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity Identification Code).

Στη συνέχεια ο ΔΕΣΜΗΕ παρανόμως και χωρίς καμία νομική βάση δεν αποδέχεται την απόσχιση  του κλάδου και δεν προχωράει στη χορήγηση του Αριθμού Μητρώου Συμμετεχόντων, δημιουργώντας φορολογικά προβλήματα στην εταιρεία και παραβιάζοντας την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

Η ΔΕΗ από την άλλη πλευρά, έχοντας αναγνωρίσει την απόσχιση  κλάδου,προχωράει κανονικά στην τιμολόγηση της εταιρείας.

Σε ότι αφορά τα ποσά που φέρονται στα δημοσιεύματα να μην έχουν καταβάλλει οι εταιρείες  στο ΔΕΣΜΗΕ:

Οι εταιρείες καταβάλλουν κανονικά, κάθε μήνα, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΔΕΣΜΗΕ, για τις οποίες δεν υπάρχει αμφισβήτηση ή δεν εκκρεμεί εκδίκαση καταγγελίας, και μάλιστα εντός 28 ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, όπως έχει ζητηθεί από το ΔΕΣΜΗΕ, αλλά δεν αναφέρεται επίσημα σε κανένα ρυθμιστικό κείμενο.

Μόνο για το  2011, και οι δυο εταιρείες έχουν καταβάλλει ήδη στο ΔΕΣΜΗΕ 350 εκατ. Ευρώ. Τα «ληξιπρόθεσμα» ποσά που ο ΔΕΣΜΗΕ θεωρεί ότι οι εταιρείες του οφείλουν είναι ποσά, τα οποία παράτυπα και χωρίς τεκμηρίωση, έχει χρεώσει.

Τα ποσά που οφείλονται είναι σε αμφισβήτηση και για αυτά έχουν κατατεθεί καταγγελίες και από τις δυο εταιρείες στη ΡΑΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού καθώς και αγωγές και μηνύσεις κατά της Διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ , η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί.

Ενδεικτικά τα ποσά αφορούν:
1. Υπεραυξημένη εκτίμηση του ποσοστού εκπροσώπησης των πελατών ΧΤ από τη ΔΕΗ,  με αποτέλεσμα ο ΔΕΣΜΗΕ να έχει υπερτιμολογήσει τις δυο εταιρείες με 6εκ. Ευρώ για το 2010 και περίπου 40 εκατ. Ευρώ για το 2011. Απόδειξη του ισχυρισμού αυτού είναι ότι τα 6 εκατ. Ευρώ για το 2010 έχουν ήδη πιστωθεί και επιστραφεί στις εταιρείες, ενώ χθες 19/1 πιστώθηκαν από το ΔΕΣΜΗΕ 12,5 εκατ. που αφορούν στη χρέωση ενέργειας για το Α΄εξάμηνο του 2011, για τις δυο εταιρείες.

2. Μη συμπερίληψη από το ΔΕΣΜΗΕ της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στη φόρμουλα υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος από την παρέλευση της 5ης ημέρας αναφοράς (30/9/2010). Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η ΟΤΣ να
διαμορφώνεται 10% περισσότερο από την τιμή που θα έπρεπε.

Ως εκ τούτου, όλοι οι  προμηθευτές και εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αγοράσει για όλο το διάστημα  από τις 30/9/2010 μέχρι και σήμερα την ενέργεια ακριβότερα. Η εκτίμηση του ποσού αυτού, για τις δυο εταιρείες, για το διάστημα αυτό κυμαίνεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, και οι δυο εταιρείες έχουν ζητήσει επανειλημένως μέχρι σήμερα από το ΔΕΣΜΗΕ να πιστοποιήσει τη φόρμουλα υπολογισμού που χρησιμοποιεί, μέσω κάποιου επίσημου φορέα, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Σε ότι αφορά τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα προς τη ΔΕΗ, αυτά αφορούν ποσά, τα οποία η εταιρεία αδυνατεί να επαληθεύσει, καθώς η ΔΕΗ ακόμα δεν έχει καταρτίσει, ως όφειλε εδώ και τρία χρόνια, πίνακα αντιστοίχησης μετρητών φορτίου και προμηθευτών.

Επιπροσθέτως, οι εταιρείες έχουν καταγγείλει τη ΔΕΗ επανειλημμένως για τη μη τήρηση και εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ΔΕΗ δε θέτει σε ισχύ τη δήλωση εκπροσώπησης φορτίου εντός τασσόμενης εκ του νόμου  προθεσμίας (+/- 4 ημέρες από την αιτηθείσα ημερομηνία), συνεχίζει να τιμολογεί πελάτες που έχουν ξεκινήσει να εκπροσωπούνται από ιδιωτικές εταιρείες προκαλώντας το γνωστό πρόβλημα διπλοτιμολόγησης και δημιουργώντας αρνητικό κλίμα των πελατών προς τις ιδιωτικές εταιρείες, δεν προχωράει και δεν ενημερώνει για τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω χρέους.Το τελευταίο δε δίμηνο έχει μπλοκάρει παράνομα όλες τις ενεργοποιήσεις της μέσης και χαμηλής τάσης των πελατών ερμηνεύοντας εσφαλμένα τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Αποτέλεσμα αυτού είναι 35.000 πελάτες να βρίσκονται σε αναμονή ενεργοποίησης, ενώ η  ίδια η ΡΑΕ έχει με σχετική επιστολή της χαρακτηρίσει την ενέργεια αυτή της παράτυπη και την  καλεί να προχωρήσει στην τυπική της υποχρέωση.

Για τα παραπάνω θέματα , η ΡΑΕ έχει δικαιώσει την εταιρεία ENERGA επιβάλλοντας  πρόστιμο ύψους 900.000€ στη ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2011. Ωστόσο και παρά την επιβολή προστίμου, η ΔΕΗ συνεχίζει να μη συμμορφώνεται με βάση τις Αποφάσεις, γεγονός για το  οποίο οι εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει πρόσθετες καταγγελίες στη ΡΑΕ, η εκδίκαση των
οποίων εκκρεμεί.

Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ ως προς τις υποχρεώσεις της, ως Διαχειριστής  Δικτύου, αποδεικνύεται και στις σχετικές τριμηνιαίες εκθέσεις της ΡΑΕ.

Σε ότι αφορά την αναφορά των δημοσιευμάτων, ότι τα ποσά που οι εταιρείες οφείλουν σε  ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ, τα έχουν ήδη εισπράξει από τους πελάτες τους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανοιχτά υπόλοιπα των πελατών και των δυο εταιρειών φθάνουν τα 80 εκατ. Ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στη ΡΑΕ, εδώ και τρεις εβδομάδες, από τις δυο εταιρείες.  Είναι γεγονός πως η κατάσταση στην ελληνική οικονομία και η οικονομική δυσπραγία αναγκάζουν τις ιδιωτικές εταιρείες να χρηματοδοτούν τα ελληνικά νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι Ρυθμιστικές Αρχές (ΔΕΣΜΗΕ), ζητούν  από τις ιδιωτικές εταιρείες να προκαταβάλλουν αποδεδειγμένα υπερτιμολογημένα ποσά.

Οι πελάτες πληρώνουν με μέσο όρο 4 μήνες καθυστέρηση, με αρκετούς από αυτούς να φθάνουν  τους 6 μήνες, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες καλούνται να πληρώσουν εντός 28 ημερών και να χρηματοδοτήσουν την αγορά, δίνοντας πιστωτική ανάσα στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος των δυο εταιρειών είναι να προάγουν την εξέλιξη της αγοράς ενέργειας, όπως  άλλωστε έκαναν μέχρι σήμερα και αποδεικνύεται από την εμπιστοσύνη των 200.000 πελατών τους. Η άρση των στρεβλώσεων,που τόσα χρόνια υφίστανται, είναι πλέον επιβεβλημένη.

Οι ιδιωτικές εταιρείες δε μπορούν πλέον να χρηματοδοτούν τη λειτουργία του ΔΕΣΜΗΕ καθώς  και τους παραγωγούς και εισαγωγείς. Η Διοίκηση των εταιρείων έχει τονίσει επανειλημμένα στη ΡΑΕ ότι εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή και τα αρμόδια Δικαστήρια αποφασίσουν ότι οι εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν άμεσα τα διαθέσιμά τους για την εξόφληση των  αμφισβητούμενων και προς εκδίκαση ποσών, χωρίς την προηγούμενη εκδίκαση των υποθέσεων, οι δυο εταιρείες θα ακολουθήσουν τη γραπτή εντολή, η οποία θα πρέπει να δοθεί από τις Αρμόδιες Αρχές και η οποία θα τις φέρει στη δύσκολη θέση να απαιτούν από  τους πελάτες τους να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εντός 20 ημερών, διαφορετικά να προβαίνουν σε εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης.

Η Διοίκηση των εταιρειών κρίνει ότι το μέτρο αυτό είναι ακραίο, αντικοινωνικό και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες νοικοκυριά, δεδομένης  της κρίσιμης και δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν και ζητάει από τις Ρυθμιστικές Αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή λειτουργία της αγοράς.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Η κρατικοδίαιτη διαπλοκή στο μεγαλείο της. Όποιος μέσα στο Υπουργείο ισχυρίζεται ότι δεν το περίμενε, τα είχε πάρει. Ο υπουργός αναγκάζει τη ΔΕΗ και τους ιδιωτες να πουλουν σε λιανικές κάτω της αντικειμενικής χονδρικής του ΔΕΣΜΗΕ. Η ΔΕΗ αναγκαζόταν το 2010 να χάνει στην εμπορία 218 εκ ευρώ, πράγμα που κανένας σοβαρός ιδιώτης δεν θα έκανε. Στους πρώτους 9 μήνες του 2011 ανέβηκε η χασούρα των πωλήσεων στα 367 εκ ευρώ. Η σοβαροί ξένοι ιδιώτες (EGL, Verbund) αποχώρησαν έγκαιρα από την στρεβλωμένη αγορά. Αυτοί που έμειναν παίζουν αεροπλανάκι με την σιωπηλή έγκριση της κυβέρνησης.
    Πως μπορείς κε Υπουργέ να δίνεις πίστωση 200 εκ. ευρώ σε μια εταιρία, που η κερδοφορία της είναι μαθηματικά αδύνατη, η ιδιοκτησιακή της δομή απολύτως άγνωστη (τώρα ψάχνει η ΡΑΕ να βρει σε ποιον είχε δώσει άδεια εμπορίας εδώ και χρόνια!! ) και η πιστοληπτική του ικανότητα μηδενική;
    Ή τα έχεις πάρει χοντρά ή προσπαθείς να κοροϊδέψεις την Ε.Ε., ότι η αγορά ενέργειας λειτουργεί παρ όλες τις καταπατήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών περί απελευθέρωσης.
    Όσο για την Worldwide Energy Limited πρόκειται για εταιρία μαϊμού της οικογένειας Φλώρου, με σκοπό να βγάλει την λεία στο εξωτερικό. Καμία υπάρχουσα εταιρία τρίτου, δεν θα αναλάμβανε μια υπερχρεωμένη εταίρα χωρίς καμία δυνατότητα κέρδους.

Comments are closed.