Schneider Electric και Telvent παρουσιάζουν καινοτόμες λύσεις για ‘Εξυπνότερες’ πόλεις

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η συνεργασία για ολοκληρωμένη διαχείριση πόλεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα που βοηθάει τις πόλεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο, η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση της ενέργειας και η Telvent, κορυφαίος πάροχος λύσεων ΙΤ για ένα βιώσιμο κόσμο, ανακοίνωσαν τη λύση ‘SmartCity’ που προέκυψε από τη συνεργασία τους. Το ‘SmartCity’ παρέχει στις πόλεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των αστικών υποδομών, καθιστώντας αυτές τις πόλεις πιο βιώσιμες.

Οι πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, αισθάνονται την πίεση για βελτίωση των υποδομών τους, για επέκταση προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού και για αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

Η Schneider Electric μαζί με την Telvent κατέχουν τη μοναδική τεχνογνωσία για να παρέχουν καινοτόμες και ειδικές λύσεις και επιτυγχάνουν μαζί με τους καλύτερους στην κατηγορία τους συνεργάτες, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, να καλύπτουν τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των πόλεων. Η λύση ‘SmartCity’ συνδυάζει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες ώστε να παρέχει υποδομές με καλύτερη αποδοτικότητα, αυξημένη βιωσιμότητα και βελτιωμένες υπηρεσίες για την πόλη.

«Συγκεντρώνοντας την τεχνογνωσία της Schneider Electric και της Telvent μας δίνεται η μοναδική δυνατότητα να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τις κάθε πόλης», δήλωσε ο Philippe Delorme, Executive Vice President Στρατηγικής & Καινοτομίας. Προσθέτει: «Οι καινοτόμες λύσεις ‘SmartCity’ παρέχουν τη βέλτιστη αποδοτικότητα και μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ευρύ δίκτυο συνεργατών της εταιρίας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις πόλεις να κερδίσουν το παιχνίδι των απαιτητικών αναγκών σε υποδομές».

Η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις είναι το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων με δεδομένο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτίωση ή για διατήρηση των υποδομών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αστικοποίηση αυξάνεται συνεχώς και εκτιμάται ότι ο αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί από 50% του παγκόσμιου πληθυσμού σε περισσότερο από 70% έως το 2050.

Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις χρειάζονται λύσεις, οι οποίες να είναι προσιτές για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων της πόλης, να είναι εύκολες στην εγκατάσταση και τη διαχείριση και να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους.

–SmartCity
Το ‘SmartCity’ είναι μία μοναδική προσφορά που συνδυάζει τις λύσεις της Schneider Electric και της Telvent για τη διαχείριση των κρίσιμων υποδομών, μεταξύ των οποίων είναι:

–Smart Grid (Έξυπνο Δίκτυο)
Το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να «χαθεί» κατά τη διανομή λόγω ανεπάρκειας των τοπικών δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λύσεις μας για το Smart Grid, βοηθούν τις πόλεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και να ενσωματώσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας του δικτύου, καθώς και της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών.

–Smart Mobility
Κάθε χρόνο οι οδηγοί στις πόλεις ανά τον κόσμο σπαταλούν δισεκατομμύρια λίτρα καυσίμων ενώ βρίσκονται στην κίνηση. Το ‘Smart Mobility’, βελτιώνει την κινητικότητα των κατοίκων παρέχοντας στις πόλεις καλύτερη πληροφόρηση και βελτιωμένη διαλειτουργικότητα, ενώ παράλληλα ενσωματώνει και τη λύση των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι λύσεις μας προσφέρουν καλύτερη διαχείριση των πολλαπλών συνδυασμένων δικτύων μεταφοράς και λιγότερες διακοπές. Οι πόλεις, επίσης, θα ωφεληθούν από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την αυξημένη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, παρέχοντας στους κατοίκους διαφορετικές επιλογές μεταφοράς για την ευκολότερη μετακίνησή τους.

–Smart Water
Έως και το 35% του νερού χάνεται λόγω των διαρροών και των αναποτελεσματικών δικτύων διανομής, ωστόσο παγκοσμίως περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τη λειψυδρία. Οι λύσεις μας ‘Smart Water’, παρέχουν τα εργαλεία για να βοηθήσουμε τις πόλεις να διαχειρίζονται τα δίκτυα του νερού πιο αποτελεσματικά. Οι πόλεις θα επωφεληθούν από τις μειωμένες απώλειες νερού, τις διακοπές λειτουργίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

–Υπηρεσίες Smart Public
Οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει μία πόλη αυξάνονται και οι υπηρεσίες ‘Smart Public’ βοηθούν τις πόλεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη δημόσια ασφάλεια, το φωτισμό στους δρόμους, την υγειονομική περίθαλψη και τη δημόσια διοίκηση. Οι πόλεις θα επωφεληθούν από καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών, λιγότερες διακοπές σε δημόσιες υπηρεσίες και αυξημένο έλεγχο στα συστήματα της πόλης. Οι βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και την αύξηση της ελκυστικότητας της πόλης όσον αφορά στην απασχόληση.

–Έξυπνα Κτίρια και Κατοικίες
Στην Ευρώπη, σχεδόν € 300 δισ. το χρόνο ‘χάνονται’ στην ενέργεια εξαιτίας των μη αποδοτικών κτιρίων. Τα εργαλεία μας, ‘Smart Buildings & Homes’, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ενέργειας και του περιβάλλοντος, βοηθούν τις πόλεις να βελτιώσουν την κατανάλωση των πόρων για τα κτίρια που στεγάζουν γραφεία, κέντρα δεδομένων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και κατοικίες, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας. Οι λύσεις μας συνδέουν τα κτίρια με το ηλεκτρικό δίκτυο και μεταξύ τους, κάνοντας πραγματικότητα το έξυπνο δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Telvent, Ignacio Gonzalez, «Το SmartCity είναι μία ολοκληρωμένη λύση από τη Schneider Electric και την Telvent, η οποία συγκεντρώνει την απαράμιλλη εμπειρία των δύο εταιριών για βελτίωση των υποδομών των πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, που μπορεί να κυμαίνονται από ανεπτυγμένες πόλεις σε ήδη ανεπτυγμένες χώρες, μέχρι αναπτυσσόμενες πόλεις σε αναδυόμενες περιοχές. Το αποτέλεσμα για τους πελάτες μας είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε πιο βιώσιμες πόλεις».

Σχόλια