Τέλη κυκλοφορίας: λήγει σήμερα η προθεσμία

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, καθώς και για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα από τις 2-1-2012 έως και τις 13-1-2012, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

Υπενθυμίζεται πως για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010 ο υπολογισμός των Τελών Κυκλοφορίας γίνεται με περιβαλλοντικά κριτήρια, ήτοι ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων.

Οι κλίμακες έχουν ως εξής:

-Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ. 0 €

-Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,80 €

-Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1,00 €

-Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,50 €

-Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2,00 €

-Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 €

-Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,50 €

-Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3,00 €

econews

Σχόλια