Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας: νομοθετική ρύθμιση ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ

0
60

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη ρύθμιση του ζητήματος της εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας μέσω νομοθετικής διάταξης-τροπολογίας και όχι μέσω εγκυκλίων ζήτησε με επιστολή του προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννη Δριβελέγκα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας.

Ο κ. Καραμίχας θεωρεί αναγκαία μια τέτοια διευθέτηση του θέματος προκειμένου να επιταχυνθεί η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αγρότες-επενδυτές.

Η επιστολή του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ως εξής:

“Κύριε Υφυπουργέ,

Όπως είναι γνωστό με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.3851/2010 (Α΄/85) επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται (κάλυψη εδαφικών εκτάσεων που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου του καλλιεργούμενων εκτάσεων σε επίπεδο Νομού).

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έγινε στη συνέχεια δυσχερής εξαιτίας της εξαιρετικά χρονοβόρου διαδικασίας που υιοθετήθηκε με τον καθορισμό κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168040/3.09.2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε στη συνέχεια. Ήταν και είναι προφανές ότι η απαιτούμενη βεβαίωση χαρακτηρισμού της αγροτικής γης, σύμφωνα με τα κριτήρια της ως άνω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έως και ανεφάρμοστη.

Με τη ρύθμιση ωστόσο που υιοθετήθηκε από την πλευρά του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 του ν.4015/2011, η εφαρμογή των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων παρουσίασε εμπλοκή εξαιτίας της ασάφειάς της, μια και προβλέπει ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας θα ήταν δυνατό να αρχίσει να ισχύει σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει πλήθος ερωτημάτων από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ως προς την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του ν.4015/2011, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση της από 14.12.2011 διευκρινιστική σας εγκυκλίου, με την οποία καλούνται οι Περιφέρειες της χώρας και οι αρμόδιες υπηρεσίες τους (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Πολεοδομικές Υπηρεσίες) να θεωρήσουν ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4015/2011 αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μεταβιβάσεις γεωργικής γης, αναφέροντας, χωρίς την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση, ότι η εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε γεωργική γη μπορεί να συνεχίζει να γίνεται απρόσκοπτα.

Επισημαίνεται όμως ότι και η εγκύκλιος αυτή κατέστη στην πράξη ανενεργή, μια και τόσο οι Περιφερειάρχες, όσο και οι κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως της Πολεοδομίας – που αρνούνται να εγκρίνουν άδειες εργασιών μικρής κλίμακας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ισχυριζόμενες ότι η εγκύκλιος αυτή δεν έχει νομοθετική ισχύ.

Το αποτέλεσμα είναι η εκ νέου εμπλοκή της αδειοδότησης των αγροτών/επενδυτών.

Από τα προηγούμενα καθίσταται απόλυτα σαφές ότι το ζήτημα της αναγκαίας επιτάχυνσης για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται με εγκυκλίους. Είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί άμεσα με νομοθετική διάταξη-τροπολογία σε προσεχές νομοσχέδιο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τζανέτος Καραμίχας».

Σχόλια