Καύσιμα: πρόστιμα 16,6 εκατ. Ευρώ για νοθεία

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ξεπερνούν τα 16,6 εκατ. Ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2003 έως 18.11.2011 εξαιτίας -μεταξύ άλλων- της χαμηλής ποιότητας των υγρών καυσίμων.

Οι περισσότεροι έλεγχοι έγιναν την περίοδο από το 2009 έως και το 2011, ενώ τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν ανέρχονται σε 3,97 εκατ. Ευρώ μόνο.

Τα στοιχεία έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης κατόπιν ερωτήματος του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βαγιωνά με την επιβολή προστίμων σε πρατήρια που διακινούσαν καύσιμα αυξημένης περιεκτικότητας σε θείο.

Όπως διευκρινίζει ο υφυπουργός, »σε περίπτωση μη κανονικότητας του καυσίμου, βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων του Φυσικοχημικού Ελέγχου του προϊόντος από τις χημικές υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, η Διεύθυνση Ελέγχου και Αποθήκευσης Καυσίμων του υπουργείου Περιβάλλοντος, τηρώντας την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία, εισηγείται στον υπουργό την έκδοση απόφασης περί επιβολής των προβλεπομένων προστίμων ή άλλων κυρώσεων και ακολουθεί η έκδοση απόφασης».

Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

Το 2003 ελέγχθηκαν 1.766 πρατήρια, το 2004 ελέγχθηκαν 2.514, το 2005 ελέγχθηκαν 1.226, το 2006 ελέγχθηκαν 2.152, το 2007 ελέγχθηκαν 2.450, το 2008 ελέγχθηκαν 2.552, το 2009 ελέγχθηκαν 3.539, το 2010 ελέγχθηκαν 3.577 πρατήρια και το διάστημα από 1.1.2011 έως 18.11.2011 ελέγχθηκαν 3.822 πρατήρια.

Σχόλια