ΑΠΕ: υποχρεωτικά στα ανακαινιζόμενα κτήρια από το 2015

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να καλύπτεται από τον Ιανουάριο του 2015 μέρος ή το σύνολο των ενεργειακών αναγκών κτηρίων στα οποία θα γίνεται σημαντική ανακαίνιση.

Αυτά προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ με τις λεπτομέρειες να εξειδικεύονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει, εκτός των γνωστών τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά), συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που παράγονται με χρήση σε σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ θα καθορίζονται «τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ισχύουν στον κτηριοδομικό κανονισμό, έτσι ώστε να αυξηθεί το μερίδιο κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον οικοδομικό τομέα».

Τα συστήματα θα αδειοδοτούνται εφόσον επιτυγχάνουν αποδεδειγμένα εξοικονόμηση ενέργειας με βάση «ενεργειακά σήματα, οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα για τις επιμέρους τεχνολογίες ισχύουν τα εξής:

*Βιομάζα: τεχνολογίες που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85% για οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 70% για βιομηχανικές εφαρμογές.

*Αντλίες θερμότητας: συστήματα που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής.

*Ηλιακή θερμική ενέργεια: πιστοποιημένος εξοπλισμός και συστήματα που βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα εάν υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών σημάτων, των ενεργειακών σημάτων και άλλων τεχνικών συστημάτων αναφοράς που θεσπίζονται από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

*Τέλος, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ, θα καθορίζονται οι διαδικασίες ώστε καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού να γίνουν ή να είναι διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου 2012 για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας.

econews

Σχόλια