ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012: Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

0
10

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Συνεχίζεται για χρονιά η ετήσια διοργάνωση των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, για ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και είχαν προσανατολισμό την προστασία του Περιβάλλοντος.

O Θεσμός των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ που δημιουργήθηκε και εδραιώθηκε από τον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, έχει ως τώρα γνωρίσει αξιοσημείωτη επιτυχία, με κορύφωση την Τελετής Βράβευσης, η οποία πραγματοποιείται τον Ιούνιο, τη βδομάδα που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Σκοπός των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 είναι η επιβράβευση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η καλλιέργεια συνθηκών ευγενούς άμιλλας και ευαισθησίας, σε όλους όσους εμπλέκονται στην προστασία και την ανάπτυξή του.

Τα βραβεία, απονέμονται σε έξι τομείς, στους οποίους περιλαμβάνονται από 3 έως 6 κατηγορίες βραβείων.

Οι τομείς που θα ενταχθούν οι υποψηφιότητες είναι:

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Επιστημονικών Εργασιών
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Διπλωματικών Εργασιών
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 Μέσων Ενημέρωσης

Επίσης απονέμεται το ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 για Έργο Ζωής, στον άνθρωπο που αφιέρωσε το έργο ή τη ζωή του στην προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 θα πρέπει να υποβληθούν, έως 29/2 η αίτηση συμμετοχής και έως 31/3 ο Φάκελος Υποψηφιότητας με την αντίστοιχη έκθεση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μετά την αίτηση συμμετοχής, τον πλήρη φάκελο με περιγραφή των έργων τους για δράσεις, έρευνες, μελέτες, προγράμματα ή ενέργειες επικοινωνίας, που αναπτύχθηκαν ή/και ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του έτους 2011.

Ειδικά για τις Κατηγορίες του Τομέα Διπλωματικές Εργασίες οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν σε εργασίες που υλοποιήθηκαν μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια (από 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011).

Επίσης, οι υποψήφιοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν περισσότερες από μία συμμετοχές για διαφορετικά έργα, σε διαφορετικές κατηγορίες ανά τομέα.

Για φέτος εκτιμάται πως θα απονεμηθούν πάνω από 25 Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και διακρίσεις, κάτι που θα οριστικοποιηθεί με τη τελική επιλογή των Επιτροπών Αξιολόγησης, τον επόμενο Μάιο.

econews

Σχόλια