Ηράκλειο: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων

0
13

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως επικεφαλής στο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στις χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου Κύπρου και Επαρχίας Πάφου» (ΦΥΚΗΣΑΠ).

Το πρόγραμμα αυτό, με συνολικό προϋπολογισμό 800.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013  Άξονας Προτεραιότητας 2: «Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον».

Εκτός από το Δήμο Ηρακλείου, στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, ο Δήμος Αραδίππου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ.

Όσον αφορά το Δήμο Ηρακλείου, στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:

– η εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης – Χαρτογράφησης Κινδύνου και η επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης πρόληψης – διαχείρισης φυσικών κινδύνων

– η συμπλήρωση, Ανανέωση και Ψηφιακή Επεξεργασία Χαρτογραφήσεων σε GIS με δυνατότητα παραγωγής χαρτών συμβατών και με σύστημα GPS

– η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων για την σήμανση δασικών  – αγροτικών οδών, σημείων συγκέντρωσης στο Δήμο Ηρακλείου

– η προμήθεια και τοποθέτηση 4 υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας νέας τεχνολογίας

– η Ανάπτυξη και εκτύπωση 1 Εγχειριδίου πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμών για κατοίκους, εμψυχωτές και εθελοντές

– η προμήθεια ατομικού/ομαδικού εξοπλισμού εθελοντών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών μετά από καταγραφή των αναγκών

– η Κατάρτιση – Εκπαίδευση μελών εθελοντικών ομάδων και στελεχών δημόσιου τομέα

– η Διοργάνωση 1 Ημερίδας Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης πολιτών, Δημόσιων Υπηρεσιών και Προσέλκυσης Εθελοντών για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές

– η Ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, η Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου

– η Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών.

Στόχος του προγράμματος «ΦΥΚΗΣΑΠ» είναι η πρόληψη και διαχείριση των φυσικών κινδύνων.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους εταίρους που συμμετέχουν να παρέμβουν σε τομείς της αρμοδιότητάς τους αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία των άλλων εταίρων τους, να αναπτύξουν εργαλεία που βοηθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, να αναπτύξουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τέλος, να ενεργοποιήσουν τον τοπικό πληθυσμό αξιοποιώντας ταυτόχρονα τον εθελοντισμό.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου, αυτή ορίζεται σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης, δηλαδή στις 14/10/2013» όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Ελ. Αεράκης.

econews

Σχόλια