Αστικές αναπλάσεις στη Δυτική Ελλάδα

0
7

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Από τις 28 Δεκεμβρίου, οπότε και υπογράφτηκε η σχετική απόφαση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, έως και τις 30 Απριλίου 2012 όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη έργων στο πρόγραμμα των αστικών αναπλάσεων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν υπάγονται στον Άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» και στη θεματική προτεραιότητα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση».

Με βάση την πρόσκληση που αφορά, ως υποψήφιους δικαιούχους τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι προτάσεις θα πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής υποδομής, στην προώθηση της κοινωνικής-οικονομικής αναβάθμισης της αστικής περιοχής, στην αξιοποίηση των δυναμικών αστικών-ημιαστικών και τουριστικών κέντρων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας και της λειτουργίας τους καθώς και στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,5 εκατομμυρίων ευρώ και ως ελάχιστος προϋπολογισμός για τις προτάσεις που θα υποβληθούν έχει οριστεί το ποσό των 500.000 ευρώ.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν προς την «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» η οποία και φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων αλλά και για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των Δήμων της Περιφέρειας, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα οργανώθηκαν τρεις συναντήσεις, στο Μεσολόγγι, στον Πύργο και στην Πάτρα, παρουσία του Περιφερειάρχη, με τους Δημάρχους όλης της Περιφέρειας αλλά και με τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, ενώ επίσης υπήρξαν και αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ στελεχών των Δήμων και της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις συναντήσεις αυτές περιγράφτηκε ο ακριβής χαρακτήρας του Προγράμματος, και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των προτάσεων, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η υποβολή ώριμων προτάσεων προκειμένου το όλο Πρόγραμμα να εξελιχθεί απρόσκοπτα προς όφελος των Δήμων και των δημοτών τους.

«Το άνοιγμα της πρόσκλησης αποτελεί μια σημαντική στιγμή», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Προηγήθηκε μια συστηματική περίοδος προετοιμασίας, έχουμε τώρα το άνοιγμα της πρόσκλησης οπότε και θα περιμένουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις των Δήμων, ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι η έναρξη της κατασκευής των έργων».

Τέλος, ο κ. Κατσιφάρας ανέφερε ότι όλα τα στάδια απαιτούν καλή συνεργασία με τους Δήμους και αδιάκοπη προσπάθεια ώστε να παραληφθούν ολοκληρωμένα έργα που θα αναβαθμίζουν τη ζωή στις πόλεις προς όφελος των πολιτών και των τοπικών οικονομιών.

econews

Σχόλια