Δημόσια διαβούλευση για τη χρήση λυματολάσπης

0
109

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το ΥΠΕΚΑ το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της λυματολάσπης που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, με τη σύγχρονη μορφή της η νέα θεσμική ρύθμιση μετά από 20 χρόνια εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης, με σκοπό να προωθήσει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της λυματολάσπης που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς.

Περίπου το 50% της λυματολάσπης που παράγεται στη χώρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) αξιοποιείται ως καύσιμο και το υπόλοιπο 50% διατίθεται σε ΧΥΤΑ, χωρίς καμία αξιοποίηση.

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να αυξήσει το ποσοστό αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της λυματολάσπης με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αναπλάσεις χώρων.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου πέραν της γεωργίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της λυματολάσπης και στη δασοκομία, στο αστικό και περιαστικό πράσινο και στις αναπλάσεις χώρων.

2. Δημιουργία δύο κατηγοριών επεξεργασμένης λυματολάσπης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας και τρόπων χρησιμοποίησης για κάθε κατηγορία.

3. Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, με βάση την πρόσφατη ελληνική και διεθνή εμπειρία και γνώση και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

4. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον καταμερισμό ευθυνών και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, σε συνάφεια με τον εκσυγχρονισμό του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιανουαρίου 2012.

econews

Σχόλια