ΔΕΗ: έχουμε το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη λέει η Επιχείρηση

2
135

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε η ΔΕΗ, με αφορμή δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ:

– Οι τιμές ρεύματος που προσφέρει η ΔΕΗ για τους οικιακούς καταναλωτές, κατά μέσον όρο, παραμένουν οι χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και από τις χαμηλότερες μεταξύ και των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ – και τώρα και στο παρελθόν – ασκείται από την Πολιτεία με κοινωνικά κριτήρια, και αυτό εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν πολύ χαμηλά.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το σχετικό δημοσίευμα η ΔΕΗ τονίζει τα ακόλουθα:

– Τα χρησιμοποιούμενα στο δημοσίευμα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος του ρεύματος χωρίς φόρους κλπ σε διάφορες χώρες – που προφανώς βασίζονται σε αυτά που έχει δημοσιοποιήσει το EUROSTAT για το Α΄ εξάμηνο 2011 – αφορούν καταναλώσεις οικιακών καταναλωτών από 2.500 – 5.000 kWh. Ωστόσο, οι τιμές του ρεύματος για τις καταναλώσεις που κυμαίνονται σε αυτά τα όρια αφορούν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ένα πολύ περιορισμένο αριθμό καταναλωτών με μεγάλες καταναλώσεις. Ωστόσο, και σε αυτή την κατηγορία των καταναλωτών η μέση τιμή της kWh είναι στην Ελλάδα κατά 21,5% χαμηλότερη έναντι αυτής του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ επίσης κατά 21,5% είναι χαμηλότερη έναντι του συνόλου, σε μέσα επίπεδα, και των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σημαντικά χαμηλότερες για τους οικιακούς καταναλωτές με χαμηλές έως μέτριου επιπέδου καταναλώσεις και οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών πελατών της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του EUROSTAT – για την ίδια χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα – προκύπτει ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ:

–  Για τις καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 42,6% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 37,4% έναντι της μέσης τιμής της ΕΕ των «27» αντίστοιχα.

–  Για τις καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 37,0% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 36,9% έναντι της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ των «27».

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι, οι τιμές του ρεύματος για Έλληνες οικιακούς καταναλωτές είναι κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές άλλων χωρών της Ευρωζώνης με ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης και εισοδήματα, όπως είναι για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι, η τιμή της kWh για τους οικιακούς είναι:

– Για καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh στην Ισπανία είναι κατά 123,8% υψηλότερη έναντι αυτής της Ελλάδας, ενώ της Πορτογαλίας είναι κατά 48,1% μεγαλύτερη.

– Για καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή του ρεύματος στην Ισπανία είναι κατά 98,5% υψηλότερη έναντι της Ελλάδας, ενώ στην Πορτογαλία είναι υψηλότερη κατά 28%.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω στοιχεία του EUROSTAT, και αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της τελευταίας – συμφωνούν στο ότι:

Η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα στο σύνολο των δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη δυνατή μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και το 2011.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του ηλεκτρικού ρεύματος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ανά 1.000 ευρώ δαπάνης με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) κατά το 2011 ήταν:

Σε μέσα επίπεδα στις χώρες της ΕΕ των «27» 25,6 ευρώ και στην Ευρωζώνη 24,5 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ήταν μόλις 11,8 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα ανά 1.000 ευρώ δαπάνης του μέσου νοικοκυριού. Επιπλέον, ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι, η συμμετοχή της δαπάνης για ρεύμα ανά 1.000 ευρώ συνολικών δαπανών κατά το 2011 ήταν 29,2 ευρώ στην Ισπανία και 35,8 ευρώ στην Πορτογαλία.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλης διεθνώς αναγνωρισμένης πηγής – που καταρτίζει το μηνιαίο δείκτη τιμών οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος HEPI (household electricity price index), συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ στην ηλεκτρική ενέργεια – κατά το Νοέμβριο 2011:

– Στις χώρες της Ευρωζώνης, κατά μέσον όρο, οι κάτοικοι πληρώνουν το οικιακό ρεύμα, κατά 47,2% ακριβότερα σε σχέση με τους Έλληνες, ενώ οι κάτοικοι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το πληρώνουν πολύ πιο ακριβά, κατά 61% και 40% αντίστοιχα.

Δείτε εδώ τους τρείς πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές του ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

econews

2 Σχόλια

 1. Σαν στέλεχος ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού ομίλου με υψηλότερες τιμές από αυτές της ΔΕΗ, μπορώ να σας εξηγήσω «το φθηνό ρεύμα». Η ΔΕΗ είχε πάντα χαμηλές τιμές, γιατί α) έχει δικό της καύσιμο τον κρατικό λιγνίτη, β) μπορούσε σαν κρατική εταιρία να επενδύει δανειζόμενη με πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ σε πολύ χαμηλά επιτόκια και γ) δεν χρειαζόταν να αποφέρει αποδώσεις στο επενδυμένο κεφάλαιο.
  Το δημόσιο, που σε καλούς καιρούς ήταν το «χαρτί» της ΔΕΗ είναι σήμερα η μεγαλύτερη απειλή της. Με πιστοληπτική θέση CC «μολύνει» και καταδικάζει την ΔΕΗ, σε πιστοληπτική αξιολόγηση CCC, όσο κρατά την πλειοψηφία των μετοχών. Με πενταετές Default rate (κίνδυνος χρεωκοπίας στα επόμενα 5 χρόνια κατά την S&P) να είναι 476πλασιο από ότι παλιά, δεν μπορεί να υπάρξει δανεισμός της ΔΕΗ. Καμία επιχείρηση στον κόσμο, δεν μπορεί να δουλεύει με 100% ίδια κεφάλαια, εκτός και αν θεωρητικά διπλασιάσει τις τιμές της και ταυτόχρονα αποκοπεί από κάθε επενδυτική δραστηριότητα, μέχρι η χώρα να βρεθεί στο σκοτάδι.
  Η βουλιμία της κρατικοδίαιτης διαπλοκής είχε φτάσει σε επίπεδα αυτοκαταστροφικού παραλογισμού, μέχρι που επί τέλους η κυβέρνηση Παπαδήμου απομάκρυνε το σύνολο των κρατιστών από το ΔΣ της ΔΕΗ και αρνήθηκε τις ζητούμενες αυξήσεις του 30%.
  Έτσι η ιδιωτικοποίηση μέχρι τα μέσα του 2012 είναι περισσότερο από δεδομένη. Η διαδικασία θα είναι αυτή την φορά καθαρή και οι μετοχές του δημοσίου θα πάνε σε όποιον έχει την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, γιατί αυτός θα μπορέσει να δώσει και την καλύτερη προσφορά: «Μπολιάζοντας» την ΔΕΗ με το δικό του Credit Rating κατεβάζει το χρηματοοικονομικό κόστος στο ελάχιστο και ανεβάζει την κερδοφορία της κατακόρυφα, ΧΩΡΙΣ τις αυξήσεις στα τιμολόγια. Η αξία της ΔΕΗ θα 10πλασιαστει φτάνοντας τα επίπεδα της πορτογαλικής ΔΕΗ , που ιδιωτικοποιήθηκε πριν δυο εβδομάδες σε 15πλασια τιμή από την κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ), και το κράτος θα γεμίσει τα ταμία του.
  Φιλολαϊκή πολιτική είναι να προστατεύεις την λαϊκή περιουσία . Το συμφέρον καθενός που φοβάται την χρεωκοπία -έτσι και του ελληνικού δημοσίου σήμερα- είναι να διώξει περιουσιακά στοιχειά από τα χέρια του σε καλή τιμή, να τα σώσει από τους τοκογλύφους. Αυτοί που αντιδρούν μέσα στη ΓΕΝΟΠ δεν είναι αριστεροί αλλά πιόνια της ελληνικής διαπλοκής που θέλει να πάρει την περιουσία του ελληνικού λαού για ένα κομμάτι ψωμί όπως την Ολυμπιακή.

 2. Αγαπητε Προμηθεα που σχολίασες σαν στελεχος Μεγαλου Ευρωπαικου Ενεργειακου Ομιλου (που υποθετω εισαι εκτος ελληνικης αγορας γιατι η ΔΕΗ κραταει φθηνα το ρευμα)

  Σου θυμιζω οτι ο συνονοματος σου Προμηθεας εκανε δωρο την φωτια στον ανθρωπο.

  Δεν εκοψε ταρίφα.

  Λοιπον.. γελασα πολυ με το ανεκδοτακι σου..
  «δωστε την ΔΕΗ σε μας για να μην σαν την παρουν οι τοκογλυφοι»

  Να μας γραφεις και αλλα τετοια

Comments are closed.