Φωτοβολταϊκά 53 KW σε βιομηχανική στέγη από Solar Cells Hellas

1
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Βιομηχανική Στέγη στη θέση Πύργος Κορίνθου, του Νομού Κορινθίας συνολικής ονομαστικής ισχύος 52,89KW.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελείται από 246 φωτοβολταϊκά πλαίσια, ισχύος 215W, τύπου SLT 660P, του Ομίλου Solar Cells Hellas. Ο αυστηρός έλεγχος και τα πρότυπα δοκιμών της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζουν εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας φβ πλαίσια, τα οποία φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Τη μελέτη και την εγκατάσταση του έργου ανέλαβε η Solar Cells Hellas.

Από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού αναμένεται να παράγονται περίπου 68.800 KWH το χρόνο, αποτρέποντας την έκλυση 76.700 kg CO2, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως περίπου 106 στρέμματα δάσους.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.