Απορρίμματα: προτεραιότητα η επίλυση του προβλήματος στην Αττική

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της 1ης και 2ης συνεδρίασης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με πρόεδρο το Γιάννη Σγουρό.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου είπε ότι -αν καθυστερήσουμε- θα βρεθούμε μπροστά σε ένα μη διαχειρίσιμο πρόβλημα. Ο ΦοΔΣΑ, προσέθεσε, «υλοποιεί τα περιφερειακά σχέδια, για τα οποία έχουν συνεργαστεί στενά τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Εσωτερικών, Οικονομίας) και, κυρίως, με την Περιφέρεια Αττικής». Τόνισε ότι έχει γίνει δουλειά και πρόσθεσε ότι «σε ένα μήνα θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για το 1ο στάδιο υλοποίησής τους».

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης έκανε λόγο για έντονη κοινωνική δυσφορία εξαιτίας της μη επίλυσης του προβλήματος.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε πως «η διαχείριση των απορριμμάτων, η αποκομιδή, η επεξεργασία, η ανακύκλωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεσή τους, πάντοτε αποτελούσε αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, μέσα από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Με τον «Καλλικράτη», για πρώτη φορά, κομμάτι της αρμοδιότητας αυτής παίρνει και η αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού

»Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί προκειμένου ο νέος φορέας να είναι αποτελεσματικός. Η πρώτη μας μέριμνα είναι να λειτουργήσει ο Σύνδεσμος και οι εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα.

Έτσι όλα τα θέματα οικονομικής λειτουργίας, όπως προϋπολογισμός και πρόγραμμα έργων, απολογισμός και οικονομικές υποχρεώσεις, είσπραξη εσόδων και πληρωμές προσωπικού και υποχρεώσεων είναι σε άμεση προτεραιότητα. Η αξιοποίηση του προσωπικού και ένα σύγχρονο οργανόγραμμα λειτουργίας είναι προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας».

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, που καθιερώθηκε με τον «Καλλικράτη», συγκεντρώνει ορισμένες πολύ σημαντικές καινοτομίες:

1) Αποτελεί το θεσμικό χώρο συνάντησης και συνεργασίας του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της Αυτοδιοίκησης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

2) Αντιμετωπίζει – για πρώτη φορά – τη διαχείριση των απορριμμάτων ως μητροπολιτική αρμοδιότητα που ανατίθεται και στους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης.

3) Έχει τα χαρακτηριστικά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή υπάγεται σε όλες εκείνες τις ρυθμίσεις (Διαύγεια, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑΣΕΠ, κ.λπ.).

Ο ΕΔΣΝΑ καλείται:
1) Να δρομολογήσει και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου.
2) Να ενθαρρύνει την ανακύκλωση και να μειώσει το κόστος της διαχείρισης για τους δήμους και κατ” επέκταση για τους πολίτες της Αττικής, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής ύφεσης και κρίσης.
3) Να αποκαταστήσει το βεβαρυμένο από τη λειτουργία των χωματερών φυσικό περιβάλλον.

Σχόλια