Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου 10% επί των δαπανών

0
53

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εγκύκλιο προσδιορισμού των φορολογικών κινήτρων που δικαιούνται όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της “Ημερησίας” οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στο «Εξοικονόμηση κατ” οίκον» θα απολαμβάνουν έκπτωση φόρου 10% επί των δαπανών που πραγματοποίησαν συνυποβάλλοντας με τη φορολογική τους δήλωση σχετική βεβαίωση από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.

Τα στοιχεία που απαιτούνται στη βεβαίωση δαπανών περιλαμβάνουν:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ” Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ” της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο/ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ” της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ” Οίκον», κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σχόλια