Διαχείριση καταστροφών: Νέα μέτρα για καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση

0
125

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Πρόταση νομοθεσίας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η οποία θα παρέχει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντίδραση στις καταστροφές, καθώς και ενισχυμένες δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας.

Οι προτάσεις αυτές θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να προχωρήσει πέρα από το σημερινό σύστημα του συντονισμού ad hoc σε ένα άλλο όπου η βοήθεια είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένη και η παροχή βοήθειας μπορεί να εξασφαλιστεί οπουδήποτε συμβεί καταστροφή.

Σε δηλώσεις της η Kristalina Georgieva, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων, τόνισε ότι μία από τις βασικές προτάσεις είναι η συγκρότηση μιας εθελοντικής σύμπραξης ειδικευμένων ομάδων και εξοπλισμού των κρατών μελών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα στο πλαίσιο μιας συλλογικής αντίδρασης της Ευρώπης.

«Εξίσου σημαντικό είναι ότι με τη νομοθεσία αυτή η πολιτική για την πολιτική προστασία δεν καλύπτει μόνο την αντιμετώπιση των καταστροφών, αλλά δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των καταστροφών και τη διαχείριση των κινδύνων. Πρόθεσή μας είναι οι προτάσεις αυτές να θέσουν τις βάσεις μιας συνολικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των καταστροφών» πρόσθεσε η κ. Georgieva.

Για τη διαχείριση των νέων διατάξεων, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που θα παρέχει υπηρεσίες σε εικοσιτετράωρη βάση για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της ΕΕ όταν εκδηλώνονται καταστροφές και για να διασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση των κρατών μελών ανά πάσα στιγμή, ούτως ώστε να βελτιωθεί η παροχή βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίσης να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τον εκ των προτέρων προγραμματισμό των επιχειρήσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων μέτρων, με την καταγραφή των πόρων των κρατών μελών, την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη βελτίωση του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων.

Προτίθεται να παράσχει χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθούν τα τυχόν κενά που διαπιστώνονται και προτείνει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε κοινές εκπαιδευτικές και διασυνοριακές ασκήσεις.

Οι ρυθμίσεις για τις μεταφορές θα απλοποιηθούν επίσης, ώστε να διασφαλίζουν την άμεση διάθεση της βοήθειας της EE.

Η ΕΕ διαθέτει δύο βασικά μέσα πρώτης αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφών: την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι «Η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προστασίας από αυτές.»

Τον Οκτώβριο του 2010, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για την «Αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας», στο οποίο ανέλυσε με ποιον τρόπο θα καταστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των καταστροφών από την ΕΕ.

Οι προτάσεις αυτές είχαν την πολιτική υποστήριξη των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας πολιτικής προστασίας της ΕΕ βασίζεται σε αυτές τις ιδέες.

econews

Σχόλια