Αναπτυξιακή βοήθεια για μείωση της πείνας και της παιδικής θνησιμότητας

0
41

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Στις 21 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε πρόσθετη χρηματοδότηση για σχέδια που στοχεύουν στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε 36 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα εστιαστεί στη μείωση της πείνας και της παιδικής θνησιμότητας, στη βελτίωση της περίθαλψης για μητέρες και παιδιά και στην εξασφάλιση πόσιμου νερού και εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Με την απόφαση αυτή η ΕΕ υλοποιεί την πρωτοβουλία «Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» ύψους 1 δισεκατ. ευρώ, που αναγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, στη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, στη Νέα Υόρκη.

Ενδεικτικά, οι χρηματοδοτούμενες δράσεις βάσει της πρωτοβουλίας «Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» περιλαμβάνουν:

– εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε τρόφιμα για τον φτωχότερο πληθυσμό της Αϊτής

– παροχή γάλακτος σε παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία στη Ρουάντα

– αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γκάνα ώστε να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα

– βελτίωση της πρόσβασης στην εξοικονόμηση νερού στη Σαμόα, ιδίως μέσω δεξαμενών βρόχινου νερού και καλύτερων αποχετευτικών εγκαταστάσεων.

Η πρωτοβουλία «Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» εστιάζει σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) που εκπόνησαν σχέδια υψηλής ποιότητας για την επίτευξη αποτελεσμάτων στους τομείς όπου απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος: πείνα, νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, περίθαλψη για μητέρες και παιδιά και παιδική θνησιμότητα.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις σχεδίων καθορίστηκαν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες χώρες και είναι πλήρως προσανατολισμένες σε αποτελέσματα: θέτουν σαφείς και μετρήσιμους δείκτες για την εξασφάλιση οφέλους από την πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ακόμα, η πρωτοβουλία για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας κινητοποιεί χρήματα από ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα αναπτυξιακής βοήθειας, το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ενώ προβλέπει μία συνολική επιπλέον οικονομική προσπάθεια ύψους 1 δισεκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη χορήγηση βοήθειας ύψους 700 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, σε συντονισμό με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ και τις εθνικές αρχές στις χώρες εταίρους, σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες για την προετοιμασία της εκπόνησης λεπτομερών σχεδίων και ειδικών προτάσεων χρηματοδότησης για όλες τις δράσεις που θα υποστηριχθούν από την πρωτοβουλία«Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας», ενόψει της έναρξης της εφαρμογής των περις σότερων σχεδίων μέχρι τα τέλη του 2012.

Παράλληλα με την απόφαση της 21 Δεκεμβρίου, περίπου 300 εκατ. ευρώ της πρωτοβουλίας για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας είχαν ήδη χορηγηθεί ως ανταμοιβή σε 18 χώρες με καλές επιδόσεις, στο πλαίσιο της 10ης ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΤΑ.

econews

Σχόλια