Συνάντηση για την προστασία των ευαίσθητων περιοχών

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΝΕΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», διοργάνωσε σήμερα συνάντηση εργασίας με θέμα: «Πολιτικές και Δομές Διαχείρισης και Προστασίας Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών- Η περίπτωση της Ισπανίας (Γαλικία)».

Οι στόχοι της συνάντησης εργασίας ήταν:

-Η ανάλυση και η συζήτηση πάνω σε ιδέες για τη διαμόρφωση διαχειριστικών πλάνων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών

μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από την περίπτωση της Γαλικίας μέσω της παρουσίασης του θεσμικού και μη πλαισίου προστασίας που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται στις περιοχές NATURA 2000 της Ισπανίας

-Η ανάλυση των εμπλεκόμενων οργάνων και ποικίλων παραγόντων στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών: τα προβλήματα και τα δυνατά σημεία πρακτικών, κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις κ.α.

Το συντονισμό της  συνάντησης ανέλαβε η ΝΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela και τη Δ/νση Φυσικών Περιοχών και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Αγροτικών Υποθέσεων της Γαλικίας (Ισπανία).

Οι ανωτέρω φορείς, εκπρόσωποι των οποίων ανέλαβαν την παρουσίαση των θεμάτων στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης, αποτελούν μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου και έχουν προσκληθεί ειδικά για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικών σε θέματα διαμόρφωσης σχεδίων προστασίας οικοσυστημάτων και ανάπτυξης συνεργιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το F:ACTS! αποτελεί ένα διακρατικό έργο INTERREG IVC που στόχο έχει να παρακινήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων περιφερειακών πολιτικών για την αποτελεσματική προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρων, πυρκαγιών και απώλεια της βιοποικιλότητας.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 14 εταίρους από 8 χώρες με την Ν.Ε.Α να είναι ο μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα που συμμετέχει σε ένα τέτοιο μεγάλο και ολοκληρωμένο σχήμα αποτελούμενο από φορείς όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμοι και Περιφέρειες.

econews

Σχόλια