ΙΟΒΕ: ζημιές από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο – Εναλλακτικά σενάρια

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,8 δισεκ. ευρώ και απώλεια 46.450 θέσεων εργασίας θα οδηγήσει η επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, όπως προκύπτει από νέα μελέτη Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Η επιβολή του μέτρου υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στο Δημόσιο έσοδα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο η φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων, όπως το φυσικό αέριο, έχει σημαντικές επιπτώσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το οικονομικό σύστημα.

Επιπτώσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας

– Αύξηση του μεταβλητού κόστους παραγωγής των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου

– Αύξηση πλεονάσματος παραγωγού των λιγνιτικών μονάδων βάσης τις ώρες που η ΟΤΣ καθορίζεται από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

– Αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και προσκόμματα στην προσπάθεια απελευθέρωσης της αγοράς

– Η ΔΕΗ Παραγωγή κερδίζει από το πλεόνασμα επί του κόστους των λιγνιτικών μονάδων, αλλά η ΔΕΗ Προμήθεια χάνει σε περίπτωση που δεν προσαρμοστούν ανάλογα τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια.

Επιπτώσεις στη βιομηχανία

– Αύξηση των τιμών προμήθειας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως αύξηση του κόστους παραγωγής.

– Μείωση της ανταγωνιστικότητας, μείωση προστιθέμενης αξίας, κερδοφορίας, επενδύσεων, παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας και ΑΕΠ και στροφή σε άλλα περισσότερο ρυπογόνα καύσιμα

Επιπτώσεις στον οικιακό τομέα

Στον οικιακό τομέα η επιβολή ΕΦΚ συνεπάγεται την αύξηση των τελικών τιμών διάθεσης του φυσικού αερίου, η οποία εξαρτάται όμως από τον τρόπο τιμολόγησης των ΕΠΑ. Ενδεχόμενη αύξηση των τιμών οδηγεί σε μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου.

Ισοδύναμα μέτρα

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στη μελέτη εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια φορολογικής πολιτικής στα ενεργειακά προϊόντα και οι επιπτώσεις που προκύπτουν για το σύνολο της οικονομίας.

Τα σενάρια αφορούν α) στην επιβολή ΕΦΚ και στην καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή β) στη μη επιβολή ΕΦΚ στην καύση ΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή και γ) στην επιβολή ΕΦΚ για την καύση ΦΑ μόνο στον οικιακό τομέα.

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων δείχνουν ότι το ίδιο ύψος φορολογικών εσόδων μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερες επιπτώσεις στην οικονομία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιβολή ΕΦΚ και στο λιγνίτη με μείωση του συντελεστή ΕΦΚ για το φυσικό αέριο σε όλες τις χρήσεις περιορίζει τις απώλειες σε όρους οικονομικής δραστηριότητας κατά περίπου 40%.

Ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση προκύπτει στα άλλα δυο σενάρια.

Σχόλια