ΑΠΕ: η αύξηση του Ειδικού Τέλους επιδοτεί τα ορυκτά καύσιμα λένε 10 φορείς

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση με αφορμή την αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ εξέδωσαν οι φορείς που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι φορείς χαρακτηρίζουν αναγκαία την αύξηση, αλλά υπογραμμίζουν ότι η επιβάρυνση δεν οφείλεται στις ΑΠΕ αλλά αποτελεί κρυφή επιδότηση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Άλλος φταίει, άλλος την πληρώνει. Έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την κατάσταση που ισχύει σήμερα σε σχέση με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.): Η ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλλει στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όμως, το όφελος αυτό δεν ενσωματώνεται στο λεγόμενο Τέλος ΑΠΕ, με αποτέλεσμα την αναγκαία αύξησή του που δεν οφείλεται στις ΑΠΕ αλλά στις κρυφές επιδοτήσεις προς τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, που περιέχονται σε αυτό!

Με την  αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που αποφασίστηκε, η συνολική μηνιαία επιβάρυνση του μέσου νοικοκυριού αυξάνεται κατά 1,5 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αυτή κατέστη αναπόφευκτη εξαιτίας του ελλείμματος ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ, που απειλούσε με κατάρρευση το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και που πλέον αντιμετωπίζεται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την αναλυτική δημόσια τεκμηρίωση της απόφασης. Όμως, ούτε το έλλειμα αυτό ούτε η προκαλούμενη μικρή επιβάρυνση οφείλονται στις Α.Π.Ε. αλλά στις απίθανες στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος και τρόπου υπολογισμού του Τέλους Α.Π.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο (μελέτες ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΟΒΕ, Greenpeace) ότι οι Α.Π.Ε. συνεισφέρουν σημαντικά στην συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός όμως το οποίο δεν αποτυπώνεται στο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε, όπως υπολογίζεται σήμερα.

Το Ειδικό Τέλος, ενώ σχεδιάστηκε για να απεικονίζει το πρόσθετο κόστος που υποτίθεται ότι προκαλούν οι Α.Π.Ε., υπολογίζεται αφαιρώντας από το συνολικό κόστος των Α.Π.Ε. (Feed in tariffs) ένα μέρος μόνο του κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής (την Οριακή Τιμή Συστήματος ΟΤΣ) και όχι το συνολικό κόστος της που θα υπήρχε χωρίς τις Α.Π.Ε. και το οποίο εξοικονομείται χάρη στις Α.Π.Ε.

Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για σημαντική τεχνητή υπερτίμηση του λεγόμενου Τέλους Α.Π.Ε.

Για κάθε πράσινη μεγαβατώρα από Α.Π.Ε. ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει ως Τέλος Α.Π.Ε. σημαντικά ποσά [1] που στην πραγματικότητα εξοικονομούνται χάρη στις Α.Π.Ε.  Τα ποσά αυτά καταλήγουν στα ορυκτά καύσιμα.

Η στρέβλωση είναι τέτοια που «πνίγει» την οικονομική ωφέλεια από τις Α.Π.Ε. και τις αδικεί κατάφωρα.  Η ανωτέρω υπερτίμηση του λεγόμενου Τέλους Α.Π.Ε. είναι ευθεία επιδότηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα προηγούμενα 2 έτη το σύνολο αυτής της επιδότησης ανήλθε σε 110 – 120 εκατομμύρια Ευρώ, τα οποία επιβάρυναν το έλλειμμα του λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΔΕΣΜΗΕ δημιουργώντας πρόβλημα και στις Α.Π.Ε. και στον  Διαχειριστή.

Για αυτό το λόγο οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε. έχουν υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του Τέλους Α.Π.Ε. ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη υπερτίμησής του καθώς και την πλήρη ενσωμάτωσή του στο κόστος εμπορίας.

Μέχρι την υιοθέτηση των προτάσεων αυτών, το λεγόμενο Τέλος Α.Π.Ε. πρέπει να μετονομαστεί σε αυτό που πραγματικά είναι, όπως ενδεικτικά «Τέλος ορυκτών καυσίμων» ή «Τέλος εξισορρόπησης»».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι εξής φορείς:

1. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
2. Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ)
3. Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαέριου (ΕΛΒΙΟ)
4. Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ)
5. Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)
6. Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ)
7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ)
8. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΒ-ΦΩ)
9. Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
10. Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)

[1]

Σημείωση
[1] Η ανάγκη για τεχνητή υπερτίμηση του λεγόμενου Τέλους Α.Π.Ε. προκύπτει για τρεις λόγους:
1. Οι Α.Π.Ε. εξοικονομούν σημαντικά ποσά από πρόσθετες αμοιβές που δίνονται στα ορυκτά καύσιμα εκτός της χονδρεμπορικής αγοράς δηλαδή εκτός ΟΤΣ. Τέτοια είναι τα ποσά από τον Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος και τον Μηχανισμό Μεταβλητού Κόστους. Αυτά τα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Τέλους Α.Π.Ε..
2. Οι Α.Π.Ε. οδηγούν σε μείωση την ΟΤΣ, επειδή εκτοπίζουν ακριβές μονάδες ορυκτών καυσίμων και εξοικονομούν χρήματα από το κόστος εμπορίας. Αν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. η τιμή της αγοράς θα ήταν σαφώς ακριβότερη. Αυτή η μείωση επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του Τέλους Α.Π.Ε.
3. Η ΟΤΣ δεν απεικονίζει το πραγματικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής της οριακής μονάδας με αποτέλεμα για το υπολογισμό του Τέλους Α.Π.Ε. να λαμβάνεται υπόψη μια τεχνητά μειωμένη ΟΤΣ.
Για κάθε πράσινη μεγαβατώρα από Α.Π.Ε. ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει ως Τέλος Α.Π.Ε. τα ανωτέρω ποσά που στην πραγματικότητα εξοικονομούνται χάρη στις Α.Π.Ε. Τα ποσά αυτά καταλήγουν στα ορυκτά καύσιμα.

Σχόλια