Βλάβες στο DNA προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση – Νέα έρευνα

0
29

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Βλάβες στο DNA προκαλεί η έκθεση σε ορισμένους ρυπαντές, σύμφωνα με νέα έρευνα Τσέχων επιστημόνων.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η εισπνοή μικρών ποσοτήτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων αυξάνει ορισμένους βιοδείκτες DNA που συνδέονται με ασθένειες, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως, ιδιαιτέρως στις αστικές περιοχές.

Για να μελετήσουν τις βλάβες του DNA και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την έκθεση σε χημικά, όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν βιοδείκτες (βιολογικά χαρακτηριστικά που μας δίνουν μια ενδεικτική εικόνα για τον κίνδυνο ασθένειας).

Στο πλαίσιο της πενταετούς έρευνας, οι Τσέχοι επιστήμονες εξέτασαν 950 αστυνομικούς και οδηγούς λεωφορείων στην Πράγα.

Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν σε εξωτερικούς χώρους για περισσότερο από οκτώ ώρες ημερησίως και όλοι τους είχαν μαζί τους μια συσκευή μέτρησης της έκθεσής τους στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Παράλληλα οι επιστήμονες πήραν δείγματα DNA από τα λευκά αιμοσφαίρια των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν είχαν προκύψει χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν για πρώτη φορά ότι η έκθεση στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες ενοχοποιείται για συμπλοκές στο DNA και χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προμηνύουν ότι τα επόμενα χρόνια υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ορισμένων ασθενειών, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος.

econews

Σχόλια