«Πιάνει δουλειά» το ελικοπτεράκι για τη διάσωση του Θερμαϊκού

0
13

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Στην υπηρεσία του περιβάλλοντος θα τεθεί από την ερχόμενη Δευτέρα ένα ρομπότ-ελικόπτερο, με αποστολή την παρακολούθηση του Θερμαϊκού κόλπου.

Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας κεντρικής βάσης δεδομένων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), στη δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου, από το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το δήμο Δέλτα.

Στο μεταξύ, Πλωτό Εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων του Όρμου της Θεσσαλονίκης δρομολογεί η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, έχοντας εξασφαλίσει χορηγία από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ύψους 50.000 Ευρώ και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Πρόκειται για ένα σύστημα συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του Όρμου της Θεσσαλονίκης, ανάλογο του δικτύου Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα εγκαταστήσει σταθμούς μέτρησης φυσικοχημικών παρα­μέτρων και δεικτών ευτροφισμού των υδάτων.

Το πρόγραμμα μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Όρμου της Θεσσαλονίκης θα ακολουθήσει έναν ετήσιο κύκλο μηνιαίων αναλύσεων σε πέντε σταθμούς. Έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση του φαινόμενου του ευτροφισμού.

Το Πλωτό Εργαστήριο, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2012, θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και κατά συνέπεια άμεσης επέμβασης σε επεισόδια ρύπανσης, καλύπτοντας έτσι ένα κενό στον τομέα αυτόν.

Επιπλέον, «ετοιμοπόλεμος» είναι ο «Ποσειδώνας», το αντιρρυπαντικό σκάφος της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων που είχε σταλεί για επισκευή και συντήρηση, καθώς πέρασε και από σχετική επιθεώρηση και θα επιστρέψει στα νερά του Όρμου της Θεσσαλονίκης μόλις ολοκληρωθούν τυπικές διαδικασίες για τον καθορισμό της σύνθεσης του πληρώματος, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σχετικά με το θέμα, ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας δήλωσε:

«Πάγια θέση μας είναι η ανάγκη για έναν ενιαίο και αποφασιστικό φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού κόλπου που θα μπορέσει να επιτελέσει επιτέλους το ουσιαστικό και αναγκαίο έργο της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης του Θερμαϊκού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, στον βαθμό που τους αναλογεί, φροντίζουν με μικρές αλλά υλοποιήσιμες παρεμβάσεις να συνεισφέρουν στην προστασία του Θερμαϊκού».

econews

Σχόλια