Μικρές Ανεμογεννήτριες: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Η Ε-3120 της MiniWind

3
8305

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια κατηγορία ΑΠΕ που εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγέθη τους ποικίλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW.
Τεχνολογία, Εφαρμογή και Περιβάλλον.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό. Πέρα από τις οικίες βρίσκουν εφαρμογή σε σχολεία και πανεπιστήμια, αντλιοστάσια, απομακρυσμένους σταθμούς και σε αγροτικές/ βιομηχανικές περιοχές. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής μιας εταιρείας για εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Σε πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές ο ρόλος τους είναι ζωτικός εφόσον πρόκειται για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα ενώ σε άλλες απλά χρησιμοποιούνται ως διασυνδεδεμένα συστήματα για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς λαμβάνει εγγυημένη επιδότηση από το διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος και αποτελεί μια σίγουρη επιλογή για επενδύσεις.

Μια ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Παράλληλα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.

Φυσικά, οι ανεμογεννήτριες δεν είναι βλαβερές για την υγεία. Δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία ή ρύπο που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία. Αντιθέτως, με τη λειτουργία τους παράγεται πράσινη ενέργεια και εξοικονομείται η χρήση άλλων ρυπογόνων μορφών ενέργειας ενώ αποφεύγεται η έκλυση στην ατμόσφαιρα ρύπων και αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράλληλα οδηγούν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος είτε ατομικά είτε για την επιχείρηση του επενδυτή.

Όσον αφορά το θόρυβο, σαφώς και είμαστε της θέσης ότι πέρα από τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, μια ανεμογεννήτρια θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον της. Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας προέρχεται από τα μηχανικά της μέρη αλλά και από τον αεροδυναμικό θόρυβο που δημιουργείται από την κίνηση των φτερών. Για παράδειγμα η Endurance E-3120, λόγο του σχεδιασμού της αλλά και της χαμηλής ταχύτητας περιστροφής, είναι μια από τις πλέον αθόρυβες ανεμογεννήτριες 50 kW διαθέσιμες στην αγορά: σε απόσταση 65 περίπου μέτρων η ανεμογεννήτρια εκπέμπει περίπου ίδιας έντασης θόρυβο όσο και ο άνεμος, ενώ στα 145 περίπου μέτρα η ανεμογεννήτρια ουσιαστικά δεν ακούγεται.

—Αδειοδότηση και θεσμικό πλαίσιο

Στον νέο νόμο για τις ΑΠΕ που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για πρώτη φορά ειδική μνεία για την κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία.

Επειδή αναπόφευκτα μας έρχεται στο μυαλό η χρονοτριβή που παρατηρείται στην υλοποίηση αιολικών πάρκων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αδειοδότηση στην περίπτωσή μας είναι αρκετά πιο σύντομη. Οι μικρές ανεμογεννήτριες εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής, λειτουργίας και εγκατάστασης, μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη που είναι υποχρεωτική για μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Ο επενδυτής, έχοντας εξασφαλίσει την κυριότητα του χώρου ή του δικαιώματος χρήσης αυτού στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, καλείται να προβεί σε δυο μόλις κινήσεις: στην κατάθεση αιτήματος σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στη ΔΕΗ και την κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις τοπικές υπηρεσίες. Έχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, ο επενδυτής μπορεί να αιτηθεί για τις απαραίτητες άδειες οικοδομής από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Όταν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και η κατασκευή του έργου τότε ο επενδυτής καλείται να συνάψει σύμβαση πώλησης ρεύματος με το διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ). Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μελλοντικά η επένδυση. Η σύμβαση πώλησης ρεύματος στο δίκτυο που υπογράφεται μεταξύ επενδυτή και ΔΕΣΜΗΕ και σε συμφωνία με τους όρους σύνδεσης είναι διάρκειας 20 ετών και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ΔΕΣΜΗΕ είναι υποχρεωμένος να αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα στην προβλεπόμενη τιμή (σύμβαση παραγωγού με ΔΕΣΜΗΕ).

—Εγκατάσταση και Προϋποθέσεις

Σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά η ύπαρξη ανεκτού αιολικού δυναμικού. Άλλες εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση και η δυνατότητα πρόσβασης ενώ συνιστάται η αποφυγή μεγάλων εμποδίων στον χώρο εγκατάστασης, όπως ψηλά κτίρια ή δέντρα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και για τις μικρές ανεμογεννήτριες με τις μεγαλύτερες διαστάσεις οι απαιτήσεις για δέσμευση χώρου είναι ελάχιστες, καθώς ο απαραίτητος χώρος είναι μόλις αυτός που χρειάζεται από το συνεργείο για την εγκατάσταση. Μια μικρή ανεμογεννήτρια 50 kW, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα χώρο (χωράφι, οικόπεδο, βουνοκορφή, κ.τ.λ.) που έχει τουλάχιστον 15×15 μέτρα διαθέσιμα για την ανέγερσή της.

Είναι προτεινόμενο η εγκατάσταση να μη γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 35 μέτρων από πολυσύχναστους δρόμους (κυρίως για λόγους ασφαλείας), όπως και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από την κοντινότερη κατοικημένη οικία (κυρίως για λόγους οπτικής / ακουστικής όχλησης σε μικρότερες αποστάσεις). Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μειωθούν για αγροτικές οδούς και άλλου είδους κτίρια αντίστοιχα.

Ο καθορισμός, τώρα, του ανεκτού δυναμικού για την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την τεχνολογία της. Πολλές ανεμογεννήτριες, όπως η Ε-3120, είναι σχεδιασμένες να παράγουν ικανοποιητική ενέργεια σε περιοχές με μέσο ή ακόμα και χαμηλό δυναμικό. Στην αναζήτηση της πιο αποδοτικής ανεμογεννήτριας θα πρέπει η προσοχή να επικεντρώνεται και στην ενέργεια που αναμένεται να παράγει η κάθε ανεμογεννήτρια και όχι μόνο στη δηλούμενη ισχύ της.

—Επενδύοντας στις μικρές Α/Γ

Η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε μικρές Α/Γ, όπως προαναφέραμε, επηρεάζεται σημαντικά από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Την καταλληλότητα της θέσης εγκατάστασης, την οποία καθορίζει το αιολικό δυναμικό, οι ανάγκες για διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, η ύπαρξη δικτύου και η πρόσβαση

2. το μοντέλο της ανεμογεννήτριας και συγκεκριμένα η σχέση τιμής/ απόδοσης και η αξιοπιστία της.

Οι παραπάνω παράγοντες, πέραν της ενεργειακής παραγωγής και σε συνδυασμό με τις εταιρικές και αδειοδοτικές ανάγκες, μεταφράζονται στα ακόλουθα συγκεντρωτικά κόστη που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κατά τον υπολογισμό της οικονομικής βιωσιμότητας:

1. Αρχικό Κόστος Επένδυσης (CAPEX) δηλαδή σύσταση εταιρείας, αδειοδότηση, προμήθεια/ εγκατάσταση, και διασύνδεση

2. Λειτουργικά Έξοδα (OPEX) που απαρτίζονται από την συντήρηση, ασφάλιση και τα λογιστικά κόστη.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να αποφανθούμε για τη βιωσιμότητα της επένδυσής μας. Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την ανεμογεννήτρια Ε-3120 της καναδικής Endurance Wind Power.

Για μία εγκατάσταση μέσου κόστους, με υψηλό αιολικό δυναμικό (8 m/s) και χρησιμοποιώντας την ανεμογεννήτρια E3120 η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 5 έτη, αποφέροντας ένα καθαρό ετήσιο έσοδο (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της τάξης των 55,000 ευρώ. Φυσικά για τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό δυναμικό η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.

Όσον αφορά για την εγγυημένη από το κράτος τιμή αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW, όπου προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που αγγίζει σχεδόν την τριπλάσια τιμή σε σχέση με τα μεγάλα αιολικά και πιο συγκεκριμένα τα 250 ευρώ/MWh.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι επενδυτές που σχεδιάζουν μια επένδυση 50kW με την ανεμογεννήτρια E-3120 μπορούν να ενταχθούν στον νέο Αναπτυξιακό νόμο 3908/2011.

Σχετικά με την τραπεζική χρηματοδότηση θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμα δεν υπάρχει έτοιμο κάποιο επενδυτικό προϊόν όπως συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά. Την παρούσα στιγμή για την έγκριση σχετικού δανείου σημαντικό ρόλο έχει η προσωπική οικονομική φερεγγυότητα του επενδυτή.

—Ανεμογεννήτριες και Φωτοβολταϊκά

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αναφορά μας στα φωτοβολταϊκά δεν είναι τυχαία. Αν και οι διατάξεις του νέου νόμου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, ο τομέας των μικρών Α/Γ βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που υποδεικνύει φυσικά χώρο για σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η αγορά των μικρών παραγωγών ενέργειας τον τελευταίο χρόνο οδηγείται σχεδόν αποκλειστικά από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μια τάση που έχει ήδη οδηγήσει στον κορεσμό του συγκεκριμένου κλάδου ως ένα σημαντικό βαθμό. Μεταφράζοντας τις δυο τεχνολογίες, μικρές Α/Γ και ΦΒ, σε όρους επένδυσης γίνεται αντιληπτό ότι αναμένεται μια στροφή των επενδυτών προς τις μικρές Α/Γ ως μια νέα εναλλακτική επενδυτική οδό που θα επικρατήσει μελλοντικά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μια μικρή Α/Γ της τάξης των 50kW με ένα μέσο άνεμο είναι ικανή να παράγει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ΦΒ σύστημα της τάξης των 100-120kW με μέση αντίστοιχα ηλιακή ακτινοβολία. Και αυτό, γιατί η αιολική τεχνολογία είναι σαφώς πιο αποδοτική από την αντίστοιχη φωτοβολταϊκή.

—Αποκαλυπτική είναι άλλωστε η πορεία κάλυψης των εθνικών στόχων για το έτος 2020:

Τα περιθώρια για ανάπτυξη των μικρών Α/Γ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Πιστεύουμε ότι μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελώντας μέρος του ενεργειακού μείγματος της χώρας και συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων για ΑΠΕ ως το 2020.
50kW- Η κορυφαία επιλογή

—Γιατί να προτιμήσω μια ανεμογεννήτρια 50kW από κάποια μικρότερης ισχύος;
Με την υπάρχουσα νομοθεσία και την προβλεπόμενη από αυτή τιμή ενέργειας, τα μικρά συστήματα που προορίζονται ως επί το πλείστον για οικιακή εγκατάσταση καθίστανται μη ελκυστικά ως επένδυση. Από την ίδια μοίρα δεν ξεφεύγουν μέχρι στιγμής ούτε οι «μεσαίες» κατηγορίες των 10-20kW που συνεχίζουν να κρίνονται μη ελκυστικές, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτές εγκαθίστανται σε περιοχές με πολύ καλό αιολικό δυναμικό.

Αναφερόμενοι τώρα στην κατηγορία των μεγαλύτερων μικρών ανεμογεννητριών της τάξης των 50 kW, το σκηνικό αλλάζει τελείως και το επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της οικονομίας κλίμακας. Σε περιοχές με καλό αιολικό δυναμικό, αλλά και με την σωστή επιλογή της ανεμογεννήτριας, η επένδυση μπορεί να έχει έναν χρόνο αποπληρωμής ίσο με 5 χρόνια, ενώ η ανεμογεννήτρια αναμένεται να παράγει για άλλα 20 χρόνια.

—Γιατί να διαλέξω την Ε-3120 για να υλοποιήσω την επένδυσή μου;

α) Για λόγους αξιοπιστίας.

Ένας πολύ βασικός παράγοντας για κάθε επένδυση είναι το ρίσκο της. Η Ε-3120 είναι μια από τις πολύ λίγες ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρώτη Ε-3120 εγκαταστάθηκε πριν 8 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η ανεμογεννήτρια Ε-3120 συνεχώς εξελίσσεται αυξάνοντας την αξιοπιστία αλλά και την αποδοτικότητά της.

Ακόμα, η κατασκευή της ανεμογεννήτριας γίνεται στον Καναδά από μια αξιόπιστη εταιρεία, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Τα κυρίως μέρη του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της ανεμογεννήτριας προέρχονται από αξιόπιστους κατασκευαστές όπως η Siemens (μειωτήρας στροφών) και η ΑΒΒ (γεννήτρια). Άλλωστε όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στην πενταετή εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής.

β) Γιατί η ανεμογεννήτρια Ε-3120 αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη στην κατηγορία της.

Η ανεμογεννήτρια Ε-3120 παράγει περισσότερη ενέργεια (και άρα έσοδα) από οποιαδήποτε άλλη ανεμογεννήτρια στην κατηγορία των 50 kW φτάνοντας και ξεπερνώντας ακόμα και την παραγωγή συγκεκριμένων ανεμογεννητριών με ονομαστική ισχύ 80 kW. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσο της μεγάλης διαμέτρου του ρότορα (πτερωτής) της ανεμογεννήτριας. Έτσι, η επένδυση γίνεται πιο ελκυστική χαρίζοντας τα μεγαλύτερα κέρδη (σε απόλυτα ποσά) στην κατηγορία της, αλλά και πολύ υψηλό ποσοστό απόδοσης των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων.

γ) Γιατί η παραγωγή είναι εξασφαλισμένη.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για ορισμένες ανεμογεννήτριες της αγοράς, ο επενδυτής πρέπει δυστυχώς να βασίσει την εκτίμηση παραγωγής της ανεμογεννήτριας του σε στοιχεία αμφιβόλου ακρίβειας (υπολογισμένα είτε από προσομοιώσεις είτε με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο κατασκευαστής από ένα πρωτότυπο μοντέλο της ανεμογεννήτριας).

Διαλέγοντας την ανεμογεννήτρια Ε-3120, ο επενδυτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι η παραγωγή της ανεμογεννήτριας του θα είναι εξασφαλισμένη, μιας και υπάρχουν στοιχεία μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών Ε-3120 σε λειτουργία ανά τον κόσμο που αποδεικνύουν ότι η ανεμογεννήτρια Ε-3120 παράγει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές του τεχνικού της φυλλαδίου με μεγάλη αξιοπιστία. Πολλές φορές μάλιστα η παραγωγή στην πράξη ξεπερνάει αξιοσημείωτα τις προσδοκώμενες τιμές.

—Γιατί να διαλέξω την MiniWind Ltd για να υλοποιήσει την επένδυση μου;

Η ομάδα της MiniWind Ltd διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανεμογεννητριών, έχοντας εμπειρία στον σχεδιασμό ανεμογεννητριών, στην ανάπτυξη επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, στις μελέτες αιολικού δυναμικού, στην επιλογή κατάλληλων θέσεων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως και στην συντήρηση και λειτουργία ανεμογεννητριών.

Πέραν των τεχνικών δυνατοτήτων της ομάδας της MiniWind Ltd, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δημιουργήθηκε με αγάπη για το αντικείμενο, από μια δυναμική ομάδα ανθρώπων με στόχο την αξιόπιστη, και σωστή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας. Άλλωστε, στην MiniWind Ltd βλέπουμε όλους μας τους πελάτες ως συνεργάτες και συνέταιρους στην ανάπτυξη μιας υγιούς αγοράς επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες.

(του Ηρακλή Μαθιόπουλου-MiniWind)

3 Σχόλια

  1. Πολύ αναλυτικό άρθρο μεν, επεξηγητικό και συγκρατημένα παρακινητικό,
    αλλά κρυφή ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ εταιριών,
    το οποίο και θα πρέπει να αναφέρεται!!

  2. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ Α/Γ 50KW ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ

Comments are closed.