ΕΛΕΤΑΕΝ: επιστολή στους Γερμανούς επιτηρητές για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή στον επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα. Η ΕΛΕΤΑΕΝ υποβάλει με την επιστολή της στον κ. Ραϊχένμπαχ, περίληψη του επικαιροποιημένου Κειμένου Πολικής που είχε παρουσιάσει το καλοκαίρι.

Με το Κείμενο Πολιτικής η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί για :

*  Ενίσχυση της ασφάλειας του επενδυτικού περιβάλλοντος με εγγύηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του μηχανισμού στήριξης

*  Αντιμετώπιση της στρέβλωσης που προκαλείται από το λεγόμενο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε.

*  Αποτελεσματική εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού νόμου και των διατάξεων που εισήγαγε (π.χ. κατάργηση της έγκρισης επέμβασης)

*  Ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος για επενδύσεις Α.Π.Ε. και αξιοποίηση του ΕΣΠΑ

*  Μέτρα και πολιτικές για την μεγάλη διείσδυση των Α.Π.Ε. (συστήματα αποθήκευσης, διασπορά με ενίσχυση των έργων χαμηλού αιολικού δυναμικού, διασυνδέσεις κλπ.) αλλά και των μικρών ανεμογεννητριών

*  Ενίσχυση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, της ΡΑΕ και του Διαχειριστή.

*  Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

H επιστολή και το συνημμένο κείμενο πολιτικής μπορεί να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ:

http://www.eletaen.gr/drupal/mail/540

http://www.eletaen.gr/drupal/policy_papers/541

Σχόλια